Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel > Cod. Guelf. 64 Weiss. > Transkription > Pseudo-Hieronymus: Indiculus de Haeresibus

Editorischen Lesetext anzeigen
|110r|


[PL 81, 636C] ⅩⅧ (sic!) De heresibus · iudaeorum


efnei ̾ genistae
galilaei ̾ meristae
masbonei ̾ samaritae
pharisei ̾ herodiani
Saducei ̾ hemerobaptitae

||
Prima · efnei (sic!)essaei dicunt · xpm̅ docuisse illos
omnem abstinentiam ·


Galilei dicunt xpm̅ venisse · et docuisse eos
ne dicerent dnm̅ caesarem · neve eius monitis
uterentur


Masbonei (sic!) Masbothei dicunt ipsum esse xpm̅ · qui docuit
illos in omni re sabbatizare


Pharisei negunt xpm̅ venisse · nec nulla in
reb̾ praedictis · communicant ·


Saducei · negant resurrectionem dicentes dictu̅
esse in genesi ad adam · terra es · et in
terra ibis ·


Genistae praesumunt qnm̅ de genere
abrahae sunt ·


Meristae · separant scripturas · non cre
dentes omnib̾ prophetis · dicentes · Aliis
et aliis spiritib̾ illos prophetasse


Samaritae qui in loco isr̅h̅l̅ captivo abdducto
in babyllonia translati sunt · venientes
[PL 81, 363D] in terra regionis samariae ex parte isra
helitarum consuitudinem quam p̲ sacer
dotem reductu̅ dedicerunt tenent · ex par
te gentilem · quam in nativitatis suae
terra̅ habuerunt · Nam in observationib̾
suis a iudaeis omnino separᷓntur quoꝵ
supraestitio procul dubio omnib̾ nota est ·


|110v|


Herodiani hec heresis · temporib̾ sal
vatoris surrexit Hi herodem
magnificabant dicentes ipsum esse xpm̅


Hemerobaptistae qui cottidiae (sic!) et cor
pora sua · et domum et suppellectile
labant ̾


[PL 81, 637A] Item alias heresis · dogmatum di
versorum


Simonitae
Basilitae
Nicolaidae
ⅢⅠ Ofitae
Martionitae
Manichei ·
Gnostici
Valentiniᷓni
ⅧⅠ Caiatae qui ex iudaiae
Setbitae
Carpocratitae
Stoici
ⅩⅢ P·eripatici
ⅩⅢⅠ Adiatae
ⅩⅤ Platonici
ⅩⅥ Epicuri·
ⅩⅦ Sethiani
ⅩⅧ Appellitae
||
ⅩⅧⅠ Severianistae
ⅩⅩ Catafriges
ⅩⅩⅠ Artotitae
ⅩⅩⅡ Ebodiani qui et eluidiᷓni
ⅩⅩⅢ Iuvinianistae
ⅩⅩⅢⅠ Antropomorphitae
ⅩⅩⅤ Eraclitae
ⅩⅩⅥ Lucifiriani
ⅩⅩⅦ Sabellii qui et patripassiani
ⅩⅩⅧ Apolinaristae
ⅩⅩⅧⅠ Pneumatomachiae
ⅩⅩⅩ Donatiani
ⅩⅩⅩⅠ Novatiani
ⅩⅩⅩⅡ Monteses
ⅩⅩⅩⅢ Fotiniani
Usque hic Hieronimus ·
ⅩⅩⅩⅢⅠ Aulianitae
ⅩⅩⅩⅤ Militiaste
ⅩⅩⅩⅥ Circum celliones qui et cuaritae
ⅩⅩⅩⅦ Arriᷓni
ⅩⅩⅩⅧ Heunominiani
ⅩⅩⅩⅧⅠ Audiᷓni
ⅩⅬ Tesserer
ⅩⅬⅠ Cedecatitae
ⅩⅬⅡ Euethiᷓni
ⅩⅬⅢ Origenistae
|111r|
ⅩⅬⅢⅠ Nistages
ⅩⅬⅤ Pelagiani
ⅩⅬⅥ Nestoriani
ⅩⅬⅦ Euthecitae
ⅩⅬⅧ Timothiᷓni


Simon quidam magus · qui induxet hesem novᷓm dicens f (sic!)esse
virtutem caelestem et universas q̲ sunt
creaturas non esse a do̅ facta sed
a virtute quadam sup̲na : Ideoq̲ se
discindisse inquid (sic!) ut ovem saluaret
p̲ditam xrs̅ autem aput iudeos non
esse est passum · Hic est simon cui petrus
in actib̾ apostoloꝵ maledixit
minᷓnder · et sacurninus item dixerunt


Basilidis dixit de ingenitu sulo do̅
sensum a sensu · verbum · a verbo
prudentiam a prudentia · virtute̅
a virtute sapientia ex qua prin
cipatus et initia et potestates et
angeli qui fecerunt CCC LXV
caelos a caelo autem novissimo
factam esse universam hanc crea
turᷓm · et q̲ in ea est hominem
Partitos autem · esse angelos p̲ gentes
universas e q̾b̾ unus sit dn̲ iudeoꝵ
[PL 81, 637B] qui partem accepit p̲ genus hebreoꝵ
||
qui de terra aegypti eduxit illos de servitute
Hic angelus protervitate sua exaltavit se
sup̲ ceteros · angelos et partem eoꝵ valebat
sibi usurpare et ceteros popolos subditos
facere iudeis · Unde ceteri angeli irati · bella
contra illos suscitaverunt · et extirpaverunt civitates
eo· et disperserunt totum popoꝲ
eoꝵ · Deinde dicit ihm̅ non esse passum
sed sermonem cyrineum qui angariatus
crucem illius sustulit : · Contra hunc
agrippa cognomento castoris · valde doctus
scribet prodens universa eius misteria et
prophetas enumerans - barchobam:
et barchobeth ad terrorem audientium
alia etiᷓm nomina barbara religione con
posita · non tacens (sic!) etiᷓm dm̅ maximum
abraxas quasi annum continens · si iuxta
grecoꝵ numeꝵ conputetur:


[PL 81, 637C] Nicolaitae Nicolaus diaconus fuit ecclesiae
Hierosolimitᷓne qui cum stephᷓno et ceteris
constitutus est a petro propter viduas
Qui trᷓnsgressus veritatem a pithoc docere
et dicere Erᷓnt tenebre etprofunꝱ
in aqua et spr̅ qui separat se a tenebris
a profundo et aqua et ab his alii pro
quattuor virtutes q̲ fecerunt dm̅
|111v|
et daemones · et vocat illas dextras et sinextras
Nam qui vocaboꝲ illis inposuit barbilon
· et prunica · et ialdabaon · et caulacau ·
Spm̅ autem scm̅ heresim appellasN dicit ·
ad ecclesiam sed hoc hoc (sic!) habes · quod
hosti facta nicolaitaꝵ quae et ego odi
multa enim docet absq̲ discritione facere
et immolata idolis vesci · et in templis
et puplicae omnia communiter agere
Ostia (sic!) inq̾d erant · Aeon · quidam qui vo
cabatur · ialdabath · missus a pru
nica quᷓndam matre quiq̲ fecit sibi fi
lios septem · et illi fecerunt septem caelos
supra quosd ipse ialdabath [PL 81, 637D] pedes habe
bat · quod ignorᷓtem fecerunt septem
filii hominem sed non consummatum
Erat enim ut serpens · sicut vermis volbe
batur Itaq̲ sup̲na mater volens eva
cuare virtutem ialdabath operata est
scintillam virtutis discindere in hominem
et continuo erexit eum ut staret pedib̾
suis statimq̲ homo sensu suo · sup̲as
cendit septem caelos et honorem dediT
sup̲ tria · aeoni · quo cognito ialda
bath · dolore ductus quod sine consilio
suo hoc esset actum · respiciens ad
||
ceterᷓm substᷓntiᷓm · genuit serpentem qui se
duxit mulierem et suasit illam gustare lig
num sententiae · oboedivit enim ei quasi filio di̅


ⅢⅠOffitae hi sunt · qui hunc serpentem colunt ·
et adorᷓnt dicentes ipsum duxisse virtutis cognitio
nem · et ipse illis eucharistiam sci̅ficat · conpositis
enim panib̾ convocat eum de spelunca sua · et ille
convoluat (sic!) se circa panes · linguaq̲ contingens sin
golsa oblationes consecrat · illis panem p̲ditionis


Marcionitae dm̅ patrem abnegant dicentes illum esse
creaturaꝵ conditorem et maloꝵ factorem
Esse autem alium dm̅ bonum et pium qui solas ᷓnimᷓs
suscipit credentium eum quem in summᷓm partem
caeli tᷓmquᷓm in aliquo solario resedentem aut
demittere animas · aut expectare redeuntes ·
et ilꝲ quidem iustum et retributorem factoꝵ
Hunc autem misericordem et indultorem peccatoꝵ
incarnationem filii di̅ · contradicunt · volentes ilꝲ fantasma habuis
se non carnem ·


Mᷓnichei duas naturas et substᷓntias unam bonam alteram malam
dicunt et chao · quinq̲ contrarias prodesse
virtutes · has dicunt esse quinq̲ dies malignas
bonas adserunt duas solis et lunae quas dicunt
sup̲nᷓm esse substᷓntiam ·
Praeterea adserunt ᷓnimas ex do̅ quasi ex aliquo fonte mᷓnare ·
aut certe progrediens ex do̅ lumen · velut flumen alveum sibi facere
|112r|
atq̲ inde quasi ad mensurᷓm · parilium
ᷓnimaꝵ prodire · substᷓntiam · et ibi
quidem in sup̲no fonte : vel divini fluminis
alveo · universaliter mixta omnia
et cum do̅ habere naturᷓm · huius luminis
particulam detentam · quondam a te
nebris + velle dm̅ liberare · quem dicunt
margaritam Vetus respuunt testa
mentum · novum recipiunt · ex par
te blasphemant prophetas utentes
secundum pravitatem · omnes quod
quod ante me venerunt · fures sunt et
latrones ·


Gnosticoꝵ hereses de supera dictis heserib̾
id est · nicolai basilidis · marcionis
Velut ex feralib̾ quib̾dam malitiae
seminib̾ inpurissime corpus exortum est
sed et mᷓnichei posteriori licet tempore in ea
dem inpuritate invenitur praecerisse
omnium enim istoꝵ inpuritas unitis
in se utitur venenis habet praeterea
et propriae malitiae aliquanta vernucula
in ceteris enim assertionib̾ · cum supra
dictis congruit · cetera autem eius
quasi specialia hec sunt q̲ hirineus ita ex
posuit · Dicit quippe haec heresis
||
ᷓnimam non peccare quᷓm vult · di̅ esse sub
stᷓntiam · sed ex contraria et aliena substᷓntia
adsumere aliam aeream animam · et
corpus terrenum quam vocant malignam
et diabolicum · et ipsa dum suam sequitur
naturam p̲ se corpus peccare terrenum
cetra (sic!) animam divinae substantiae · et p̲
hec facit locum suis turpib̾ exegrᷓndisq̲
misteriis in q̾b̾ p̅ invocationes magigas
suoꝵ invocationib̾ utitur ᷓngeloꝵ qui credo
p̲ adventum suum dicata olim gehennae cor
pora in misterium religiosae ut sibi videtur
p̲ditionis inflamment · De cetero pudet
dicere quᷓm exegrabilem sibi iniuriam p̲ sua
inierunt sacramenta · Preterea hec q̾
videntur agi di̅ alterius potestate
tonitruoꝵ sonitus voces demonum esse
confingunt · Dicunt etiam istum malignu̅ dm̅
venientib̾ ᷓnimab̾ p̲ dispositas principatum
insidias p̲ditionis laq̲os praeparare et p̲
singola q̲q̲ caeloꝵ loca eisdem p̲ditionis
munus offerre adsignare etiam eisdem
decreta q̲ conpleant sicq̲ eis caelum caeloꝵ
cardines signa et signoꝵ circolos esse contrarios
Ac sic quasi alienae substantiae aliena sub
stantia in omnib̾ esse contraria ·
|112v|
Nᷓm ex his aliquid ut herineus apostolorum
vicinus refert · dicunt contra duodecim signa
duodecim patriarchas esse dispositos et sic
cetera q̲ secundam sapientes in mundo · aut
simpla aut dupla terna aut quaterna
vel quina sena vel septena dicuntur ·
contra sco̅ꝵ numeros aequali · et parili dis
positione pugnare Prave etiam scriptu
ras intelligentes filios promissionum ·
non ex coitu viri sed verbo di̅ natos adfirmᷓnt ·
ut non unigenitum ex do̅ filium dicant
auferre cupientes omnipotentiam di̅
omnia dm̅ non ex nihilo · sed ex aliquo fe
cisse contendunt · ut duas substantias
introducant · hec ex parte pro cogniti
one veritatis sunt dicta quanta autem
vel de interpretatione evangelioꝵ signoꝵ
vel de grecaꝵ gentilib̾ misteriis litteraꝵ
eosdem adfirmare cognuvimus · enu
merare p̲longum est ·


Valentinas con summa cum dicit esse
aeonem · et innomimanatam multitudi
nem magnam quod profundum bithos
nominatur in silentio se magno continens
quod silentium ea gratia appellatum ·
ΣΙΓΗΝ hoc profundum vel ΒΥΘΟΣ emisit sensum
||
qui monogniti · et pater et initium appellatur
cui coniuncta est veritas · et hec est quadriformis
radix totius misterii id est profundum et silen
tium · et sensus et veritas intelligens autem
sensus aliquid esset emissus · et ips (sic!) emisit verbum
et vitum De verbo autem et vita emittitur
cognitio homo ecclesia et hec est primogenita
ΟΓΑΣΑΣ radix et substᷓntia universitatis coni
ugia quattuor : ΒΥΘΟΣ et ΣΙΔΗ sensus
et veritas verbum et vitam omo ecclesia ·
verbum autem et vita in honore patris emiserunt ·
ΑΙΩΝΑΣ spm̅ xpm̅ ΑΕΙΤΕΝΗΤΟΝ
et genesin ex seprodeuntem · et edomin a chinium
et sintasin monogenon · et magarin hominem
etiam et ius esse alios ΑΙΩΝΑΣ XII parcly
tum et fidem matricem ΑΤΑΠΟΝ et sensum ·
ΩΗΗΩΝΗ ecclesiasticum et beatitudine̅
ille cupivit sapientia praeceteri praeter itaq̲
omnia sola genitus est · sensus · et chao primo geni
tis ceteris aut invisibilis est · aut inconprehen
sibilis Trecentisimum itaq̲ quod est sapien
tia concupivit · patrem videre quod cum ingres
sus esset pene perisset qnm̅ non potuit capere
gloriᷓm paternᷓm · et esinan aliquid consummatu̅
sit · quᷓm matrem vocant · et quia aliena est timuit
et merere passa est et lacrimavit et risit
|113r|
ex his itaq̲ passionib̾ hoc saecuꝲ innigratun est
De alienatione tenebre
De timore spsa̅li malignitas De merore
stabilita terra · De lacrimis aqua
profusae sunt · De risu hoc lumen
factum est ·
Xpm̅ autem hoc dicit docuisse missum in hunc mundu̅
et ipsum xpm̅ missum a patre ad sa
lute mundi non ex maria carne ex
qua natus est traxisse sed spa̅le
corpus habuisse et p̲ mariae viscera
quasi aqua p̲ fistolam transisse
Et ideo nec resurrexisse eum credit
quiᷓ nec mortuum utpute quem
mortalem non habuisse carne blaps
phemᷓnt · dicit et tria esse gene
ra nativitatis humᷓnae ΧΤΚΟΝ
animale spiritale sedΧΟΤΚΟΝ
incredulus esse et ex necessitate
perire animal et quod medium est
Nam quo se inclinaverint · ibi partem
habituros spiritale autem quod
se dicunt esse ΣΙΦΕΟΝ ab initio
semen salutis qui in consummatione
saeculoꝵ pausabunt · consumma
tione autem futura̅ omnium
||
cum omnes spa̅les docti fuerint scientiam
secretoꝵ di̅ et animalia commovit
ad spiritalem doctrinᷓm · His factis
undiq̲ lumine lucebit qui omnem
substantiam saecularem conficiet
et conflagravit · in tᷓntum ut nec
ipse ignis appareat


ⅧⅠCadiani et iudaei sunt qui cain sc̅ificant
dicentes ilꝲ de celesti substantia esse
profectum q̲ est ad dextrᷓm abel autem
de sinistra et ideo ilꝲ esse occisum · et
iudam proditorem xpi̅ : omnium apostoloꝵ
fuisse doctiorem · Cum enim sciret
archanum di̅ et cognuvisset omnib̾
hominib̾ futurᷓm salutem · passionem
eius contradicentib̾ terrenis virtutib̾
Ipse proditor illius existens · salvavit
humanum genus universum ·


Sethitae duob̾ hominib̾ cain iniusti
et abel occisio qui iustus erat
discrimen habebant universi angeli ·
sup̲na itaq̲ trivirtus vocatur · femina
operatur nasci seth · et in illo deposuit
omnem iustitiae scintillam ut deponeren
tur universae militiae terrenae substantiae
propter hoc omnes iustitiae nativitas
a seth · deducitur
|113v|
Sed qnm̅ trᷓnsgressores ᷓngeli p̲ inlici
tos coitos fecerunt sub sole nociva
gigantum nativitatem p̲ quam
accedit Ut inundatione omne genus
ᷓnimᷓntium aboleretur et transiret
ut soꝲ iustum genus salvaretur
id est animae octo · noe : et
uxor sua et filii tres et uxores fi
loꝵ in archa dicentes semen
malitiae abscondisse in archa
inde praecedentib̾ temporib̾ post
diluvium iteꝵ malitia increvit
Hunc autem seth ipsum dicunt
esse xpm̅


Carpogras cyrinthus · et hebion
[hi] tres sibi successerunt dicentes
omnia secundum legem circumcidi
observare sabbatum et dies festos iu
daicos xrs̅ enim hec omnia obser
vavit · sufficere dicens ita esse
doctorem (sic!) ut magistꝵ xrm̅ autem
negant p̲ spm̅ scm̅ a maria virgine
natum · sed a ioseph conceptum ut ho
minem nuptiali coitu : habuisse
autem ilꝲ spm̅ prophetalem et ven
tuꝵ ac iudicatuꝵ vivos et mortuos

||


ⅩⅤ (sic!)Platonici dicunt dm̅ p̲ atrem omnia
Id est animus ex eo :


ⅩⅥEpicurei dicunt deos sucs nihil agere omnia con
stare corporib̾ et animᷓm nihil aliud esse quᷓm corpus


ⅩⅦSethiani dicunt · seth : de caelestib̾ et sup̲ nis
virtutib̾ habuisse substᷓntiam Cain autem
de inferiorib̾ habere naturᷓm : et illam sup̲nᷓm
peccare non posse · atq̲ mutabilem fieri ·
Istam autem volunt naturalem malitiam ·
et natura habere peccatum et illam superi
orem quasi semen seth · scis̅ istam
inferiorem peccatorib̾ quasi semen cain
semp̲ adsignant ·


ⅩⅧAapellitae: dm̅ xrm̅ non dm̅ in veritate
sed hominem in fantasia Hoꝵ auctor
apelles a rodone asiani generis hominem
reprehinsus est quod dm̅ quem coleret
ignorare se diceret


ⅩⅧⅠSeverianistae hoꝵ heresem titianus eloquentiae
spu̅ inflatus adstruxit ·hi : tres quadra
gensimas faciunt · in anno et in his xyro
phagiis id est siccis utuntur · escis ·


ⅩⅩCatafricaꝵ heresim · auctores sunt montᷓni
montanus prisca et maximilla in quib̾ mon
tᷓnum paraclytum et priscam et maximil
lam prophetas deceptoꝵ hominum vᷓnis
simus error observat ̾ / ⅫⅠ
|114r|
Sunt huius heresis : immo p̲ditionis in
fanda misteria Nam quodquod (sic!)
annis infantem · annicolum p̲fectu̅
offerunt · a conpunctum vulnerib̾ eius
corpuscuꝲ in farina sanguinem eius
suscipiunt sicq̲ panem huius sce
lestissimi frumenti admixtionem fa
cientes · diabolicum edunt eucharis
tiae feralissime sacrᷓmentum · Infans
autem si ex conpunctione vulneris obierit
observationem myrtyris colitur
si vixerit pro venerationem summi
sacerdotis aspicitur · Contra hoꝵ
surpa memoratoꝵ prophetas apollo
nius vir disertissimus · scripsit insigne
volumen et longum Adserens mon
tanum et insanas eius vates perisse
suspendio et multa alia in quib̾ pris
ca et maximilla refert · si negant
eas accepisse munera · confiteantur
non esse prophetas qui accipiunt · et
mille hoc testib̾ adprobabo · sed et
ex aliis fructib̾ probantur prophetae
Dic mihi crinem fugat propheta stibio
ocolos linet propheta ad tabolam
ludet et tesserus propheta faenus accepet ·
||
Respondeant utꝵ hec fieri licet an non · Meum
est probare quia fecerunt ·


ⅩⅪArtotitae in sacris misteriis suis · ad vicem eucharistiae
panem utuntur et caseo · dicentes · a primsi
hominib̾ oblationem · a fructib̾ terrae et
a fructib̾ ovium fuisse celebratum ·


ⅩⅫElvidiani novi spiritus p̲versitate decepti
de sanctae mariae gloria aliquid negant
aliq̾d confitentur dicentes · virgo ante
partum non virgo post partum ·


ⅩⅩⅢIuviniᷓnus et auxentius romae hanc p̲
versitatis suae novam inseruerunt doc
trinam dicentes nulla nuptiaꝵ et vir
ginum esse distantiam Nulꝲq̲ inter ·
abstinentes et simpliciter aebolantes
esse discrimen Proferentes etiam istud
exempꝲ quod in veteri testamento sci̅
matrimonia habuissent filios generarent
nec posse virginitatem praeferri · ne vacua
sit cupula quae genuit gloria prophetaꝵ


ⅩⅩⅢⅠAntropomorphitae dicunt isdem mem
broꝵ liniamentis dm̅ quib̾ quib̾ (sic!) homo ·
est conpositus designari · et secunꝱ hᷓnc
imaginem in qua ambolamus dm̅
similem homini esse existimᷓnt


ⅩⅩⅤHeraclitae heraclas auctor · ipsorum dixit
|114v|
Ita esse de patre filium · velut lucernᷓm
de lucernam vel lampada in duas divisa
partes · U (sic!) fili (sic!) circa patrem supposita ·
non eadem velit esse substantia ·


ⅩⅩⅥLuciferiᷓni cum teneant in omnib̾ catho
licam veritatem in hoc errore stultis
simo p̲labuntur Ut ᷓnimam dicᷓnt
ex trᷓnsfusione generari · eandemq̲
dicunt et de carne et de carnis esse
substantiᷓm ·


ⅩⅩⅦSabellius qui et patripassianus idem
et union ita dicit pater cum est
filius non est · sps̅ scs̅ cum est nec
pater nec filius est · visibilis atq̲
passibilis est volens ut sicut unus
ds̅ est ita una p̲sona in deitate sit
mutabilis tamen et passibilis ᷓnte
quᷓm carnem ex virginem adsumerit
dm̅ tantum fuisse · nascente ex
virigne filium ipsa nativitateap
pellatum adsumptum post as
censionem in spiritali gloria · et dis
cindente supra apostolos spirita
lem gratiam donatuꝵ · spm̅ scm̅
nominᷓtum · ut trinitas in offici
oꝵ nominib̾ · non in reb̾ p̲sonaꝵ sit ·
||
· sed sicut unus ds̅ ita una p̲sona in di̅tate sit


ⅩⅩⅧAapollinaris primum dixit salvatorem car
nem non adsumpsisse. De hoc convictus dixit
carnem adsumpsisse sed animᷓm non adsumsisse
Et de hoc convictus dixit · et carnem et animᷓm
adsumpsisse · sed sensum non adsumpsise (sic!) ·
sed fuit ipse sibi sensus subtiliter versutiam suae
fraudis docens Volens autem sensum tertiam
ab anima et carne esse substᷓntiam Aut sensu
extra ᷓnimᷓm et ideo cum sensu non vult adsum
tum · confitetur ᷓnimᷓm non adsumptam
qnm̅ sensus animae officium · est ·


ⅩⅩⅧⅠPneomatomachiae ipsi sunt macedoniᷓni
similis omunctionitae Dicunt spm̅ scm̅ non esse
di̅ substᷓntiam · sed creaturᷓm · creaturis ceteris
potiorem et ministꝵ patris et filii Hoc est cum
angelis et archᷓngelis et ceteris potestatib̾
nomerᷓndus non tamen circumscribi loco · et finib̾
sicut angelos quib̾ licet p̲ celeritatem naturae
possibile sit facile de loco ad locum · trᷓnsire
tamen cum alibi sint · alibi eos adesse non posse
Unde circumscibuntur localitate et hᷓnc
inpossibilitatem spu̅ sco̅ adsignᷓnt quᷓmvis
eum creaturᷓm . creaturis ceteris potiorem
quaelibet creatura illa potior sit etsi ei
prae ceteris adsignetur potestas.
|115r|
una tᷓmen cum illis ei (sic!) substᷓntia est ·
Dividi enim creatura potestate potest
non genere unde spm̅ scm̅ creaturᷓ
dicentes loco et potestate subtiliter cir
cumscribunt potentiam ei tᷓntum
prae ceteris dantes · omnipotentiam
auferunt ·


ⅩⅩⅩDonatus a quo donatiᷓni p̲ africam sub constᷓntino constᷓntioq̲
principib̾ asseruit [i]n nostris scripturas
in p̲secutione ethici si tradito tam pene
africam et maxime numidiᷓm sua p̲sua
sione decepit · extant eius multa ad
suᷓm heresem · pertinentia ·


ⅩⅩⅩⅠNovatiᷓnus romᷓnae urbis prbr̅ · et adversus cornelium
cathedrᷓm sacerdotalem conatus invade
re Novatiᷓnoꝵ dogma instituit : nolens
apostatas suscipere et baptizᷓns bapti
zatos Huius auctor novatus · cypriᷓni
presbiter fuit


ⅩⅩⅩⅡMonteses heretici maxime in urbe sunt hi tempore p̲secutionis
cum scripturis in montib̾ latuerunt · qui
vero in urbe erant · primum passionem sup
plicis restiterunt Dehinc cumstantes
in proposito contempnerent (sic!) supplicia passionum
Artificio astutiae p̲ paganos iudices hi (sic!) securi
tas adtributa est · ut in ecclesiis agerent
||
ac do̅ sicut consueverant deservirent · De hinc repente
invasis ecclesiis · scripturae ab ethnicis conpre
hinsae sunt · aestimantes quod facilius a fide
averterent xpi̅anos si ab hisdem sca̅ꝵ scriptu
raꝵ praesidia sustulissent ·
Hanc quasi traditionem scripturaꝵ · hi qui ha
bitabant in montib̾ criminᷓntur · ac se a catho
licae eccꝲ corpore deviserunt
Hi nᷓmq̲ cum suprapositis heredicis faciunt
nᷓm in doctrina sua donatianoꝵ dogma sus
cipiunt · in respuendis vero penitentib̾ vel
in rebaptizᷓndis baptizatis novatianoꝵ
secuntur errorem


ⅩⅩⅩⅢFotinus de gallogrecia · marcelli discipolus semi (sic!) episcopus fuit hi []
hic hebionis heresim restaurare conatus est
quae dicit cpm̅ a maria p̲ ioseph nuptiali
coitu fuisse conceptum Huic beryllus
arabiae eps̅ fuit quondam in p̲versitate
consimilis eo quod xpm̅ ante incarnationem
negabat sed postea ab · origene · cor
rectus est · Nam extᷓnt eius epistolae
ad origenem factae · in quib̾ se congra
tulatur ab eodem fuisse correctum


ⅩⅩⅩⅢⅠPaulianite paulus eps̅ · mesopotamiae
contra fidem ecclesiasticam sectam · ar
themonis introduxit · Dicens preterea
xpm̅ hominem fuisse scm̅ et unum de prophetis


|115v|


ⅩⅩⅩⅤMilitiantae (sic!)Chiliastae dicunt · regnum scoiꝵ in carne
carneum futuꝵ nolentes carnem nos
tram innovatum recipere spa̅lem · sed
bona terrae carnalia carnaliter
p̲ mille annos adserunt mᷓnducanda
Dionisius alexᷓndrinus eps̅ origenis ad
iutor (sic!) adversus nepotem epm̅ here
sis huius actorem (sic!) scripsit qui mille
annoꝵ corporalem xri̅ regnum futuꝵ
suis scriptis adseverant In quib̾ et
de apocalypsin iohannis diligentis
sime dispotavit et omina illic
aspicienda spa̅lia non intelligenda
esse carnalia ·


ⅩⅩⅩⅥCircumcelliones quos et cuzritas vocant
Huius supradictae heresis habet doc
trinᷓm sua autem q̲ omnib̾ nota est
in dementia secuntur insania
Nam amore nominis martirii · Et
laudes humᷓnae magis quᷓ carita
tis xpi̅ cupidi · semetipsos interdu̅
oratione facta Aut praecipitio
aut incendio aut alios sui necem
invitᷓntes gladio p̲imunt · quo vi
olenter ex hac vita · discedentes
martyres nominentur.

||


ⅩⅩⅩⅦArrianoꝵ heresem arri usi preconposuit
Hic profᷓno eloquentiae suae spu̅ doctus asseruiT
non coaeternalem esse patri filium · de hoc dicit
erat quᷓndo non erat · et nullis factus extᷓntibus
Id est ex nihilo ·


ⅩⅩⅩⅧEunuminiᷓni eunomius artificio diaboli
subtilior arrio: non soꝲ heresem ipsius p̲fidiae
sed et alterius professionis induxit dicens
Non ex alio fili (sic!) esse substᷓntiam · neq̲ creaturᷓm di̅
esse p̲fectam sed ex ipsa partis substantia
fili (sic!) esse substᷓntiam · splendorem luminis i (sic!) non
ipsum lumen · et imaginem di̅ non ipsum
dm̅ Non videntes p̲ impietatem · suam ip
si etiam negare quod credunt · cum enim
substᷓntiam confiteantur in filio · ibi ex ipsa
substantia minus aliq̾d quod est ipsa sub
stᷓntia confitentur

❦ ̾̾̾