Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel > Cod. Guelf. 64 Weiss. > Transkription > Pseudo-Hieronymus: Indiculus de Haeresibus

Dokumenten-nahe Edition anzeigen
|110r|

[PL 81, 636C] ⅩⅧ (sic!) De heresibus · iudaeorum

efnei ̾ genistae galilaei ̾ meristae masbonei ̾ samaritae pharisei ̾ herodiani Saducei ̾ hemerobaptitae

Prima · efnei (sic!)essaei dicunt · xpm̅ docuisse illos omnem abstinentiam ·

Galilei dicunt xpm̅ venisse · et docuisse eos ne dicerent dnm̅ caesarem · neve eius monitis uterentur

Masbonei (sic!) Masbothei dicunt ipsum esse xpm̅ · qui docuit illos in omni re sabbatizare

Pharisei negunt xpm̅ venisse · nec nulla in reb̾ praedictis · communicant ·

Saducei · negant resurrectionem dicentes dictu̅ esse in genesi ad adam · terra es · et in terra ibis ·

Genistae praesumunt qnm̅ de genere abrahae sunt ·

Meristae · separant scripturas · non cre dentes omnib̾ prophetis · dicentes · Aliis et aliis spiritib̾ illos prophetasse

Samaritae qui in loco isr̅h̅l̅ captivo abdducto in babyllonia translati sunt · venientes [PL 81, 363D] in terra regionis samariae ex parte isra helitarum consuitudinem quam p̲ sacer dotem reductu̅ dedicerunt tenent · ex par te gentilem · quam in nativitatis suae terra̅ habuerunt · Nam in observationib̾ suis a iudaeis omnino separᷓntur quoꝵ supraestitio procul dubio omnib̾ nota est ·

|110v|

Herodiani hec heresis · temporib̾ sal vatoris surrexit Hi herodem magnificabant dicentes ipsum esse xpm̅

Hemerobaptistae qui cottidiae (sic!) et cor pora sua · et domum et suppellectile labant ̾

[PL 81, 637A] Item alias heresis · dogmatum di versorum

Ⅰ Simonitae Ⅱ Basilitae Ⅲ Nicolaidae ⅢⅠ Ofitae Ⅴ Martionitae Ⅵ Manichei · Ⅶ Gnostici Ⅷ Valentiniᷓni ⅧⅠ Caiatae qui ex iudaiae Ⅹ Setbitae Ⅺ Carpocratitae Ⅻ Stoici ⅩⅢ P·eripatici ⅩⅢⅠ Adiatae ⅩⅤ Platonici ⅩⅥ Epicuri· ⅩⅦ Sethiani ⅩⅧ Appellitae ⅩⅧⅠ Severianistae ⅩⅩ Catafriges ⅩⅩⅠ Artotitae ⅩⅩⅡ Ebodiani qui et eluidiᷓni ⅩⅩⅢ Iuvinianistae ⅩⅩⅢⅠ Antropomorphitae ⅩⅩⅤ Eraclitae ⅩⅩⅥ Lucifiriani ⅩⅩⅦ Sabellii qui et patripassiani ⅩⅩⅧ Apolinaristae ⅩⅩⅧⅠ Pneumatomachiae ⅩⅩⅩ Donatiani ⅩⅩⅩⅠ Novatiani ⅩⅩⅩⅡ Monteses ⅩⅩⅩⅢ Fotiniani Usque hic Hieronimus · ⅩⅩⅩⅢⅠ Aulianitae ⅩⅩⅩⅤ Militiaste ⅩⅩⅩⅥ Circum celliones qui et cuaritae ⅩⅩⅩⅦ Arriᷓni ⅩⅩⅩⅧ Heunominiani ⅩⅩⅩⅧⅠ Audiᷓni ⅩⅬ Tesserer ⅩⅬⅠ Cedecatitae ⅩⅬⅡ Euethiᷓni ⅩⅬⅢ Origenistae|111r| ⅩⅬⅢⅠ Nistages ⅩⅬⅤ Pelagiani ⅩⅬⅥ Nestoriani ⅩⅬⅦ Euthecitae ⅩⅬⅧ Timothiᷓni

ⅠSimon quidam magus · qui induxet hesem novᷓm dicens f (sic!)esse virtutem caelestem et universas q̲ sunt creaturas non esse a do̅ facta sed a virtute quadam sup̲na : Ideoq̲ se discindisse inquid (sic!) ut ovem saluaret p̲ditam xrs̅ autem aput iudeos non esse est passum · Hic est simon cui petrus in actib̾ apostoloꝵ maledixit minᷓnder · et sacurninus item dixerunt

ⅡBasilidis dixit de ingenitu sulo do̅ sensum a sensu · verbum · a verbo prudentiam a prudentia · virtute̅ a virtute sapientia ex qua prin cipatus et initia et potestates et angeli qui fecerunt CCC LXV caelos a caelo autem novissimo factam esse universam hanc crea turᷓm · et q̲ in ea est hominem Partitos autem · esse angelos p̲ gentes universas e q̾b̾ unus sit dn̲ iudeoꝵ [PL 81, 637B] qui partem accepit p̲ genus hebreoꝵ qui de terra aegypti eduxit illos de servitute Hic angelus protervitate sua exaltavit se sup̲ ceteros · angelos et partem eoꝵ valebat sibi usurpare et ceteros popolos subditos facere iudeis · Unde ceteri angeli irati · bella contra illos suscitaverunt · et extirpaverunt civitates eo· et disperserunt totum popoꝲ eoꝵ · Deinde dicit ihm̅ non esse passum sed sermonem cyrineum qui angariatus crucem illius sustulit : · Contra hunc agrippa cognomento castoris · valde doctus scribet prodens universa eius misteria et prophetas enumerans - barchobam: et barchobeth ad terrorem audientium alia etiᷓm nomina barbara religione con posita · non tacens (sic!) etiᷓm dm̅ maximum abraxas quasi annum continens · si iuxta grecoꝵ numeꝵ conputetur:

[PL 81, 637C] ⅢNicolaitae Nicolaus diaconus fuit ecclesiae Hierosolimitᷓne qui cum stephᷓno et ceteris constitutus est a petro propter viduas Qui trᷓnsgressus veritatem a pithoc docere et dicere Erᷓnt tenebre etprofunꝱ in aqua et spr̅ qui separat se a tenebris a profundo et aqua et ab his alii pro quattuor virtutes q̲ fecerunt dm̅|111v| et daemones · et vocat illas dextras et sinextras Nam qui vocaboꝲ illis inposuit barbilon · et prunica · et ialdabaon · et caulacau · Spm̅ autem scm̅ heresim appellasN dicit · ad ecclesiam sed hoc hoc (sic!) habes · quod hosti facta nicolaitaꝵ quae et ego odi multa enim docet absq̲ discritione facere et immolata idolis vesci · et in templis et puplicae omnia communiter agere Ostia (sic!) inq̾d erant · Aeon · quidam qui vo cabatur · ialdabath · missus a pru nica quᷓndam matre quiq̲ fecit sibi fi lios septem · et illi fecerunt septem caelos supra quosd ipse ialdabath [PL 81, 637D] pedes habe bat · quod ignorᷓtem fecerunt septem filii hominem sed non consummatum Erat enim ut serpens · sicut vermis volbe batur Itaq̲ sup̲na mater volens eva cuare virtutem ialdabath operata est scintillam virtutis discindere in hominem et continuo erexit eum ut staret pedib̾ suis statimq̲ homo sensu suo · sup̲as cendit septem caelos et honorem dediT sup̲ tria · aeoni · quo cognito ialda bath · dolore ductus quod sine consilio suo hoc esset actum · respiciens ad ceterᷓm substᷓntiᷓm · genuit serpentem qui se duxit mulierem et suasit illam gustare lig num sententiae · oboedivit enim ei quasi filio di̅

ⅢⅠOffitae hi sunt · qui hunc serpentem colunt · et adorᷓnt dicentes ipsum duxisse virtutis cognitio nem · et ipse illis eucharistiam sci̅ficat · conpositis enim panibus convocat eum de spelunca sua · et ille convoluat (sic!) se circa panes · linguaq̲ contingens sin golsa oblationes consecrat · illis panem p̲ditionis

Ⅴ Marcionitae dm̅ patrem abnegant dicentes illum esse creaturaꝵ conditorem et maloꝵ factorem Esse autem alium dm̅ bonum et pium qui solas ᷓnimᷓs suscipit credentium eum quem in summᷓm partem caeli tᷓmquᷓm in aliquo solario resedentem aut demittere animas · aut expectare redeuntes · et ilꝲ quidem iustum et retributorem factoꝵ Hunc autem misericordem et indultorem peccatoꝵ incarnationem filii di̅ · contradicunt · volentes ilꝲ fantasma habuis se non carnem ·

Ⅵ Mᷓnichei duas naturas et substᷓntias unam bonam alteram malam dicunt et chao · quinq̲ contrarias prodesse virtutes · has dicunt esse quinq̲ dies malignas bonas adserunt duas solis et lunae quas dicunt sup̲nᷓm esse substᷓntiam · Praeterea adserunt ᷓnimas ex do̅ quasi ex aliquo fonte mᷓnare · aut certe progrediens ex do̅ lumen · velut flumen alveum sibi facere|112r| atq̲ inde quasi ad mensurᷓm · parilium ᷓnimaꝵ prodire · substᷓntiam · et ibi quidem in sup̲no fonte : vel divini fluminis alveo · universaliter mixta omnia et cum do̅ habere naturᷓm · huius luminis particulam detentam · quondam a te nebris + velle dm̅ liberare · quem dicunt margaritam Vetus respuunt testa mentum · novum recipiunt · ex par te blasphemant prophetas utentes secundum pravitatem · omnes quod quod ante me venerunt · fures sunt et latrones ·

ⅦGnosticoꝵ hereses de supera dictis heserib̾ id est · nicolai basilidis · marcionis Velut ex feralib̾ quib̾dam malitiae seminib̾ inpurissime corpus exortum est sed et mᷓnichei posteriori licet tempore in ea dem inpuritate invenitur praecerisse omnium enim istoꝵ inpuritas unitis in se utitur venenis habet praeterea et propriae malitiae aliquanta vernucula in ceteris enim assertionib̾ · cum supra dictis congruit · cetera autem eius quasi specialia hec sunt q̲ hirineus ita ex posuit · Dicit quippe haec heresis ᷓnimam non peccare quᷓm vult · di̅ esse sub stᷓntiam · sed ex contraria et aliena substᷓntia adsumere aliam aeream animam · et corpus terrenum quam vocant malignam et diabolicum · et ipsa dum suam sequitur naturam p̲ se corpus peccare terrenum cetra (sic!) animam divinae substantiae · et p̲ hec facit locum suis turpib̾ exegrᷓndisq̲ misteriis in q̾b̾ p̅ invocationes magigas suoꝵ invocationib̾ utitur ᷓngeloꝵ qui credo p̲ adventum suum dicata olim gehennae cor pora in misterium religiosae ut sibi videtur p̲ditionis inflamment · De cetero pudet dicere quᷓm exegrabilem sibi iniuriam p̲ sua inierunt sacramenta · Preterea hec q̾ videntur agi di̅ alterius potestate tonitruoꝵ sonitus voces demonum esse confingunt · Dicunt etiam istum malignu̅ dm̅ venientib̾ ᷓnimab̾ p̲ dispositas principatum insidias p̲ditionis laq̲os praeparare et p̲ singola q̲q̲ caeloꝵ loca eisdem p̲ditionis munus offerre adsignare etiam eisdem decreta q̲ conpleant sicq̲ eis caelum caeloꝵ cardines signa et signoꝵ circolos esse contrarios Ac sic quasi alienae substantiae aliena sub stantia in omnib̾ esse contraria ·|112v| Nᷓm ex his aliquid ut herineus apostolorum vicinus refert · dicunt contra duodecim signa duodecim patriarchas esse dispositos et sic cetera q̲ secundam sapientes in mundo · aut simpla aut dupla terna aut quaterna vel quina sena vel septena dicuntur · contra sco̅ꝵ numeros aequali · et parili dis positione pugnare Prave etiam scriptu ras intelligentes filios promissionum · non ex coitu viri sed verbo di̅ natos adfirmᷓnt · ut non unigenitum ex do̅ filium dicant auferre cupientes omnipotentiam di̅ omnia dm̅ non ex nihilo · sed ex aliquo fe cisse contendunt · ut duas substantias introducant · hec ex parte pro cogniti one veritatis sunt dicta quanta autem vel de interpretatione evangelioꝵ signoꝵ vel de grecaꝵ gentilib̾ misteriis litteraꝵ eosdem adfirmare cognuvimus · enu merare p̲longum est ·

ⅧValentinas con summa cum dicit esse aeonem · et innomimanatam multitudi nem magnam quod profundum bithos nominatur in silentio se magno continens quod silentium ea gratia appellatum · ΣΙΓΗΝ hoc profundum vel ΒΥΘΟΣ emisit sensum qui monogniti · et pater et initium appellatur cui coniuncta est veritas · et hec est quadriformis radix totius misterii id est profundum et silen tium · et sensus et veritas intelligens autem sensus aliquid esset emissus · et ips (sic!) emisit verbum et vitum De verbo autem et vita emittitur cognitio homo ecclesia et hec est primogenita ΟΓΑΣΑΣ radix et substᷓntia universitatis coni ugia quattuor : ΒΥΘΟΣ et ΣΙΔΗ sensus et veritas verbum et vitam omo ecclesia · verbum autem et vita in honore patris emiserunt · ΑΙΩΝΑΣ spm̅ xpm̅ ΑΕΙΤΕΝΗΤΟΝ et genesin ex seprodeuntem · et edomin a chinium et sintasin monogenon · et magarin hominem etiam et ius esse alios ΑΙΩΝΑΣ XII parcly tum et fidem matricem ΑΤΑΠΟΝ et sensum · ΩΗΗΩΝΗ ecclesiasticum et beatitudine̅ ille cupivit sapientia praeceteri praeter itaq̲ omnia sola genitus est · sensus · et chao primo geni tis ceteris aut invisibilis est · aut inconprehen sibilis Trecentisimum itaq̲ quod est sapien tia concupivit · patrem videre quod cum ingres sus esset pene perisset qnm̅ non potuit capere gloriᷓm paternᷓm · et esinan aliquid consummatu̅ sit · quᷓm matrem vocant · et quia aliena est timuit et merere passa est et lacrimavit et risit|113r| ex his itaq̲ passionib̾ hoc saecuꝲ innigratun est De alienatione tenebre De timore spsa̅li malignitas De merore stabilita terra · De lacrimis aqua profusae sunt · De risu hoc lumen factum est · Xpm̅ autem hoc dicit docuisse missum in hunc mundu̅ et ipsum xpm̅ missum a patre ad sa lute mundi non ex maria carne ex qua natus est traxisse sed spa̅le corpus habuisse et p̲ mariae viscera quasi aqua p̲ fistolam transisse Et ideo nec resurrexisse eum credit quiᷓ nec mortuum utpute quem mortalem non habuisse carne blaps phemᷓnt · dicit et tria esse gene ra nativitatis humᷓnae ΧΤΚΟΝ animale spiritale sedΧΟΤΚΟΝ incredulus esse et ex necessitate perire animal et quod medium est Nam quo se inclinaverint · ibi partem habituros spiritale autem quod se dicunt esse ΣΙΦΕΟΝ ab initio semen salutis qui in consummatione saeculoꝵ pausabunt · consumma tione autem futura̅ omnium cum omnes spa̅les docti fuerint scientiam secretoꝵ di̅ et animalia commovit ad spiritalem doctrinᷓm · His factis undiq̲ lumine lucebit qui omnem substantiam saecularem conficiet et conflagravit · in tᷓntum ut nec ipse ignis appareat

ⅧⅠCadiani et iudaei sunt qui cain sc̅ificant dicentes ilꝲ de celesti substantia esse profectum q̲ est ad dextrᷓm abel autem de sinistra et ideo ilꝲ esse occisum · et iudam proditorem xpi̅ : omnium apostoloꝵ fuisse doctiorem · Cum enim sciret archanum di̅ et cognuvisset omnib̾ hominib̾ futurᷓm salutem · passionem eius contradicentib̾ terrenis virtutib̾ Ipse proditor illius existens · salvavit humanum genus universum ·

ⅩSethitae duob̾ hominib̾ cain iniusti et abel occisio qui iustus erat discrimen habebant universi angeli · sup̲na itaq̲ trivirtus vocatur · femina operatur nasci seth · et in illo deposuit omnem iustitiae scintillam ut deponeren tur universae militiae terrenae substantiae propter hoc omnes iustitiae nativitas a seth · deducitur|113v| Sed qnm̅ trᷓnsgressores ᷓngeli p̲ inlici tos coitos fecerunt sub sole nociva gigantum nativitatem p̲ quam accedit Ut inundatione omne genus ᷓnimᷓntium aboleretur et transiret ut soꝲ iustum genus salvaretur id est animae octo · noe : et uxor sua et filii tres et uxores fi loꝵ in archa dicentes semen malitiae abscondisse in archa inde praecedentib̾ temporib̾ post diluvium iteꝵ malitia increvit Hunc autem seth ipsum dicunt esse xpm̅

ⅪCarpogras cyrinthus · et hebion [hi] tres sibi successerunt dicentes omnia secundum legem circumcidi observare sabbatum et dies festos iu daicos Christus enim hec omnia obser vavit · sufficere dicens ita esse doctorem (sic!) ut magistꝵ Christum autem negant p̲ Spiritum sanctum a maria virgine natum · sed a ioseph conceptum ut ho minem nuptiali coitu : habuisse autem ilꝲ spiritum prophetalem et ven tuꝵ ac iudicatuꝵ vivos et mortuos

ⅩⅤ (sic!)Platonici dicunt dm̅ p̲ atrem omnia Id est animus ex eo :

ⅩⅥEpicurei dicunt deos sucs nihil agere omnia con stare corporib̾ et animᷓm nihil aliud esse quᷓm corpus

ⅩⅦSethiani dicunt · seth : de caelestib̾ et sup̲ nis virtutib̾ habuisse substᷓntiam Cain autem de inferiorib̾ habere naturᷓm : et illam sup̲nᷓm peccare non posse · atq̲ mutabilem fieri · Istam autem volunt naturalem malitiam · et natura habere peccatum et illam superi orem quasi semen seth · sanctis istam inferiorem peccatorib̾ quasi semen cain semp̲ adsignant ·

ⅩⅧAapellitae: dm̅ xrm̅ non dm̅ in veritate sed hominem in fantasia Hoꝵ auctor apelles a rodone asiani generis hominem reprehinsus est quod dm̅ quem coleret ignorare se diceret

ⅩⅧⅠSeverianistae hoꝵ heresem titianus eloquentiae spu̅ inflatus adstruxit ·hi : tres quadra gensimas faciunt · in anno et in his xyro phagiis id est siccis utuntur · escis ·

ⅩⅩCatafricaꝵ heresim · auctores sunt montᷓni montanus prisca et maximilla in quib̾ mon tᷓnum paraclytum et priscam et maximil lam prophetas deceptoꝵ hominum vᷓnis simus error observat ̾ / ⅫⅠ|114r| Sunt huius heresis : immo p̲ditionis in fanda misteria Nam quodquod (sic!) annis infantem · annicolum p̲fectu̅ offerunt · a conpunctum vulnerib̾ eius corpuscuꝲ in farina sanguinem eius suscipiunt sicq̲ panem huius sce lestissimi frumenti admixtionem fa cientes · diabolicum edunt eucharis tiae feralissime sacrᷓmentum · Infans autem si ex conpunctione vulneris obierit observationem myrtyris colitur si vixerit pro venerationem summi sacerdotis aspicitur · Contra hoꝵ surpa memoratoꝵ prophetas apollo nius vir disertissimus · scripsit insigne volumen et longum Adserens mon tanum et insanas eius vates perisse suspendio et multa alia in quib̾ pris ca et maximilla refert · si negant eas accepisse munera · confiteantur non esse prophetas qui accipiunt · et mille hoc testib̾ adprobabo · sed et ex aliis fructib̾ probantur prophetae Dic mihi crinem fugat propheta stibio ocolos linet propheta ad tabolam ludet et tesserus propheta faenus accepet · Respondeant utꝵ hec fieri licet an non · Meum est probare quia fecerunt ·

ⅩⅪArtotitae in sacris misteriis suis · ad vicem eucharistiae panem utuntur et caseo · dicentes · a primsi hominib̾ oblationem · a fructib̾ terrae et a fructib̾ ovium fuisse celebratum ·

ⅩⅫElvidiani novi spiritus p̲versitate decepti de sanctae mariae gloria aliquid negant aliq̾d confitentur dicentes · virgo ante partum non virgo post partum ·

ⅩⅩⅢIuviniᷓnus et auxentius romae hanc p̲ versitatis suae novam inseruerunt doc trinam dicentes nulla nuptiaꝵ et vir ginum esse distantiam Nulꝲq̲ inter · abstinentes et simpliciter aebolantes esse discrimen Proferentes etiam istud exempꝲ quod in veteri testamento sci̅ matrimonia habuissent filios generarent nec posse virginitatem praeferri · ne vacua sit cupula quae genuit gloria prophetaꝵ

ⅩⅩⅢⅠAntropomorphitae dicunt isdem mem broꝵ liniamentis dm̅ quib̾ quib̾ (sic!) homo · est conpositus designari · et secunꝱ hᷓnc imaginem in qua ambolamus dm̅ similem homini esse existimᷓnt

ⅩⅩⅤHeraclitae heraclas auctor · ipsorum dixit|114v| Ita esse de patre filium · velut lucernᷓm de lucernam vel lampada in duas divisa partes · U (sic!) fili (sic!) circa patrem supposita · non eadem velit esse substantia ·

ⅩⅩⅥLuciferiᷓni cum teneant in omnib̾ catho licam veritatem in hoc errore stultis simo p̲labuntur Ut ᷓnimam dicᷓnt ex trᷓnsfusione generari · eandemq̲ dicunt et de carne et de carnis esse substantiᷓm ·

ⅩⅩⅦSabellius qui et patripassianus idem et union ita dicit pater cum est filius non est · sps̅ scs̅ cum est nec pater nec filius est · visibilis atq̲ passibilis est volens ut sicut unus ds̅ est ita una p̲sona in deitate sit mutabilis tamen et passibilis ᷓnte quᷓm carnem ex virginem adsumerit dm̅ tantum fuisse · nascente ex virigne filium ipsa nativitateap pellatum adsumptum post as censionem in spiritali gloria · et dis cindente supra apostolos spirita lem gratiam donatuꝵ · spm̅ scm̅ nominᷓtum · ut trinitas in offici oꝵ nominib̾ · non in reb̾ p̲sonaꝵ sit · · sed sicut unus ds̅ ita una p̲sona in di̅tate sit

ⅩⅩⅧAapollinaris primum dixit salvatorem car nem non adsumpsisse. De hoc convictus dixit carnem adsumpsisse sed animᷓm non adsumsisse Et de hoc convictus dixit · et carnem et animᷓm adsumpsisse · sed sensum non adsumpsise (sic!) · sed fuit ipse sibi sensus subtiliter versutiam suae fraudis docens Volens autem sensum tertiam ab anima et carne esse substᷓntiam Aut sensu extra ᷓnimᷓm et ideo cum sensu non vult adsum tum · confitetur ᷓnimᷓm non adsumptam qnm̅ sensus animae officium · est ·

ⅩⅩⅧⅠPneomatomachiae ipsi sunt macedoniᷓni similis omunctionitae Dicunt spm̅ scm̅ non esse di̅ substᷓntiam · sed creaturᷓm · creaturis ceteris potiorem et ministꝵ patris et filii Hoc est cum angelis et archᷓngelis et ceteris potestatib̾ nomerᷓndus non tamen circumscribi loco · et finib̾ sicut angelos quib̾ licet p̲ celeritatem naturae possibile sit facile de loco ad locum · trᷓnsire tamen cum alibi sint · alibi eos adesse non posse Unde circumscibuntur localitate et hᷓnc inpossibilitatem spu̅ sco̅ adsignᷓnt quᷓmvis eum creaturᷓm . creaturis ceteris potiorem quaelibet creatura illa potior sit etsi ei prae ceteris adsignetur potestas.|115r| una tᷓmen cum illis ei (sic!) substᷓntia est · Dividi enim creatura potestate potest non genere unde spm̅ scm̅ creaturᷓ dicentes loco et potestate subtiliter cir cumscribunt potentiam ei tᷓntum prae ceteris dantes · omnipotentiam auferunt ·

ⅩⅩⅩDonatus a quo donatiᷓni p̲ africam sub constᷓntino constᷓntioq̲ principib̾ asseruit [i]n nostris scripturas in p̲secutione ethici si tradito tam pene africam et maxime numidiᷓm sua p̲sua sione decepit · extant eius multa ad suᷓm heresem · pertinentia ·

ⅩⅩⅩⅠNovatiᷓnus romᷓnae urbis prbr̅ · et adversus cornelium cathedrᷓm sacerdotalem conatus invade re Novatiᷓnoꝵ dogma instituit : nolens apostatas suscipere et baptizᷓns bapti zatos Huius auctor novatus · cypriᷓni presbiter fuit

ⅩⅩⅩⅡMonteses heretici maxime in urbe sunt hi tempore p̲secutionis cum scripturis in montib̾ latuerunt · qui vero in urbe erant · primum passionem sup plicis restiterunt Dehinc cumstantes in proposito contempnerent (sic!) supplicia passionum Artificio astutiae p̲ paganos iudices hi (sic!) securi tas adtributa est · ut in ecclesiis agerent ac do̅ sicut consueverant deservirent · De hinc repente invasis ecclesiis · scripturae ab ethnicis conpre hinsae sunt · aestimantes quod facilius a fide averterent xpi̅anos si ab hisdem sca̅ꝵ scriptu raꝵ praesidia sustulissent · Hanc quasi traditionem scripturaꝵ · hi qui ha bitabant in montib̾ criminᷓntur · ac se a catho licae eccꝲ corpore deviserunt Hi nᷓmq̲ cum suprapositis heredicis faciunt nᷓm in doctrina sua donatianoꝵ dogma sus cipiunt · in respuendis vero penitentib̾ vel in rebaptizᷓndis baptizatis novatianoꝵ secuntur errorem

ⅩⅩⅩⅢFotinus de gallogrecia · marcelli discipolus semi (sic!) episcopus fuit hi [] hic hebionis heresim restaurare conatus est quae dicit cpm̅ a maria p̲ ioseph nuptiali coitu fuisse conceptum Huic beryllus arabiae eps̅ fuit quondam in p̲versitate consimilis eo quod xpm̅ ante incarnationem negabat sed postea ab · origene · cor rectus est · Nam extᷓnt eius epistolae ad origenem factae · in quib̾ se congra tulatur ab eodem fuisse correctum

ⅩⅩⅩⅢⅠPaulianite paulus eps̅ · mesopotamiae contra fidem ecclesiasticam sectam · ar themonis introduxit · Dicens preterea xpm̅ hominem fuisse scm̅ et unum de prophetis

|115v|

ⅩⅩⅩⅤMilitiantae (sic!)Chiliastae dicunt · regnum scoiꝵ in carne carneum futuꝵ nolentes carnem nos tram innovatum recipere spiritalem · sed bona terrae carnalia carnaliter p̲ mille annos adserunt mᷓnducanda Dionisius alexᷓndrinus episcopus origenis ad iutor (sic!) adversus nepotem episcopum here sis huius actorem (sic!) scripsit qui mille annoꝵ corporalem Christi regnum futuꝵ suis scriptis adseverant In quib̾ et de apocalypsin iohannis diligentis sime dispotavit et omina illic aspicienda spiritalia non intelligenda esse carnalia ·

ⅩⅩⅩⅥCircumcelliones quos et cuzritas vocant Huius supradictae heresis habet doc trinᷓm sua autem q̲ omnib̾ nota est in dementia secuntur insania Nam amore nominis martirii · Et laudes humᷓnae magis quᷓ carita tis xpi̅ cupidi · semetipsos interdu̅ oratione facta Aut praecipitio aut incendio aut alios sui necem invitᷓntes gladio p̲imunt · quo vi olenter ex hac vita · discedentes martyres nominentur.

ⅩⅩⅩⅦArrianoꝵ heresem arri usi preconposuit Hic profᷓno eloquentiae suae spu̅ doctus asseruiT non coaeternalem esse patri filium · de hoc dicit erat quᷓndo non erat · et nullis factus extᷓntibus Id est ex nihilo ·

ⅩⅩⅩⅧEunuminiᷓni eunomius artificio diaboli subtilior arrio: non soꝲ heresem ipsius p̲fidiae sed et alterius professionis induxit dicens Non ex alio fili (sic!) esse substᷓntiam · neq̲ creaturᷓm di̅ esse p̲fectam sed ex ipsa partis substantia fili (sic!) esse substᷓntiam · splendorem luminis i (sic!) non ipsum lumen · et imaginem di̅ non ipsum dm̅ Non videntes p̲ impietatem · suam ip si etiam negare quod credunt · cum enim substᷓntiam confiteantur in filio · ibi ex ipsa substantia minus aliq̾d quod est ipsa sub stᷓntia confitentur

❦ ̾̾̾