Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel > Cod. Guelf. 64 Weiss. > Transkription > Palimpsest > Gregory-Aland 024 > Tischendorf

Editorischen Lesetext anzeigen

PROLEGOMENA

|XII|A libro palimpsesto qui ante annum 1865 viros doctos prorsus latuit ad alium transimus, qui iam inde ab anno 1762 claritudine eminuit. Codicem dico palimpsestum Guelferbytanum, eundem ex quo Franc. Ant. Knittel (metropolitanae ecclesiae apud Guelferbytanos archidiaconus) anno quem modo diximus non- nulla epistulae Pauli ad Romanos fragmenta ab Ulfila Gothice versa una cum aliis foras dedit. Etiam duo- rum Novi Testamenti codicum Graecorum reliquias, quas idem codex sub recentiore scriptura originum et epistolarum Isidori Hispalensis praebet, eodem anno eodemque libro Knittelius edidit. At quae Graece edidit, tam mmale ille legerat tamque multa plane non adsequutus erat, praeterea tam imperfecta editionis forma usus erat, ut ex eisdem membranis a me feliciter eruta non possem non in Monumentorum ineditorum collec- tionem recipere. Ut enim iam in Anecdotis sacris et profanis, quae primum anno 1855, secundum 1861 prodiere, pag. 153 relatum est, et ipse adii bibliothecam Guelferbytanam docta supellectile maxime insignem anno huius saeculi 54, ibique plurimum a me studii quum in aliis tum in illis evangeliorum reliquiis Graecis sub Isidoro latentibus positum est. Quum autem duorum illae codicum sint nec ullo alio coniunctionis vinculo teneantur nisi quod utraeque rescriptae sunt et eadem Isidori scripturam acceperunt, alteras, quae apud criticos nota Q insigniri solent, iam anno 1860 in tertium huius collectionis volumen recepimus, alteras notam P apud criticos nactas hoc demum volumine addendas curavimus. Differre utrasque aetate iam volu- mine III. significatum est additis in tabula utriusque scripturae exemplis, ad quae accuratius de hac re visuros delegamus. Differunt enim eo quod codicis Q scriptura antiquam elegantiam refert, nullis formis admixtis quae a genere rotundo ac quadro discedant; alter vero non modo litterarum magnitudine ab anti- quiore modo degenerat, sed etiam formis rotundis et quadris haud raro eiusmodi admixtas habet quae in longitudinem protrahuntur. Quid quod folio eo quod indicem capitum evangelii secundum Matthaeum con- tinet universa scriptura a genere unciali producto est, quod demum desuafacta pristina elegantia in com- munem usum abiit. Unde factum est ut Knittelius rationis palaeographicae parum gnarus indicem illum a fragmentis evangelicis plane alienum duceret nec ad editionem adhiberet suam. Pro ista autem scripturae diversitate codicem Q saeculo fere codici P antecedere existimo: ut igitur illum quinto saeculo, ita hunc sexto adscribendum duco. Compendia codicis accurate in editione expressa sunt. Ex rarioribus sunt αΥω et αΥο pagg. 293. 305. 309. pro αυτω et αυτου. Idem in fragmentis libri Genesis purpureis bibliothecae Caesareae Vindobonensis videre me memini.
|XIII|Cum fragmentis Q codici P commune hoc est quod passim spiritu utitur, nec tamen ita ut ubique satis recte inter ̘ et ̙ distinguatur, quemadmodum η̘ψαντο et α̘ α̘κουετε legitur, item η̙ pro ᾖ (pag. 259.εαν δε μη η̙ αξια). Similiter uterque cum aliis passim signum in margine positum habet, quod ad orationem distin- guendam, ad significanda capitum quorundam initia facit. Quod ubicumque in codice vidimus, ut in edi- tione fragmentorum P exprimeretur opera data est. Qua lege illud quidem positum sit, assequutus non sum; nec enim cum constantia quadam adhibitum videtur. Tamen non pro certo affirmaverim nihil eiusmodi me fugisse, licet multo plura Knittelio invenerim. De numeris capitum Ammonii repetendum est quod iam voluminie III. pag. XXXVII. de codice Q notavimus. Neuter enim horum codicum cum Ammonii capitibus canones Eusebianos coniunctos habet. Quod quum in pluribus codicibus palimpsestis a me animadversum sit, dudum dubitatio me incessit, canonum numeri utruma scriptoribus praeteriti sint an evanuerint tantummodo. Evanuisse autem eam o caussam vedentur quod ex praecepto ipsius Eusebii rubro scribendi erant; rubro vero si quid scriptum erat, ut fere fit in evangeliorum initiis, id in codicibus rescriptis ubique fere prorsus periit. Neque enim ad rubras revocandas litteras chemicorum quicquam vaelt. Tamen vero non inauditum est Ammonii numeros sine Eusebianis adscribi. Exemplum enim eius rei eae evangelii secundum Iohannem partes praebent quas nota Y insignire consuevimus. Cf. Monumenta sacr. inedita anno 1846 a me edita, in quae fragmenta illa Iohannea bibliothecae Romanae Barberinae recepimus. [...] P u n c t u m, quo verba continua distingui solent, nec ap caput nec ad pedem litterae praecedentis sed medio ponitur. A quo loco si forte alicubi disceditur, certum est id incuria, non consolio factum esse. Hinc editio, si unum vel alterum locum excipis ubi ad ipsum pedem litterae praecedentis positum vidimus, ubique puncto medio utitur. Ceterum notatum est in editione quem locum singula folia in codice Isidori occupent. Qua in nota- tione eundem modum atque in Porphyriano codice, de quo modo dictum est, sequuti sumus. Nec silentio praeteritum est si, quod non raro accidit, in rescribendo loium antiquum invertere placuit. Iamvero breviter indicandum erit quantum de scriptura antiqua Knittelii editio plane praeteri- erit et quantis sit vitiis deformata. Plane nihil vel fere nihil legit paginis [...] 279. 336; paginarum 267 columna priore, 282 altera columna. Pleraque praeteriit paginis 255. 258. 266. 274. 314. 320. 321. 328; paginarum 267 columna 2, 333 column. 1. Plura non legit paginis 275. 293. 302. 303. 306. 307. 316. 326. 331 ; paginarum 280 col. 2, 282 col. 1. Nonnihil praeteriit paginis 24: 256. 257. 259. 261. 263. 270. 271. 278. 283. 286. 291. 294. 296. 299. 308. 310. 311. 333. 337. Vitia autem quum relegabam editionem eius notavi haec: 254 παραδειγματισαι pro παραδιγμ. 255 ιορδιανην legit vel certe dedit pro ιορδανην, υπω pro υπο, εχθυσ pro ευθυσ 256 ειπεν ι̅α̅ pro ειπε ινα 261 λειπροι pro λεπροι 262 εξηλθετε pro εξηλθατε 263 αποστειλει pro αποστελει 266 ιδον pro ειδο̅ 268 απεστιλαν pro απεστειλαν 270 πληρεισ pro πληρησ 272 κυψασ δε λυσαι pro κυ- ψασασ λυσαι, ιδε ι̅σ̅ σχιζομενουσ pro ϊδεν σχιζ. 275 ανωγεον pro αναγαιον 278 οκ pro ουκ 285 δι̅α̅δ pro δα̅δ 286 συμβαλλουσα pro συνβαλλ. et ποιμενεσ pro ποιμαινεσ 287 χαρετε pro χαρητε 288 επηρεαξοντων pro επηρεαζοντων 290 ωφθαλμω pro οφθ. 293 ειπεν πλιον pro ειπε πλιον 294 (11) σου αι αμαρτιαι pro σοι αι αμαρτ. et ασθενειω̅ pro
|XIV|ασθενιω̅ 298 Ο δε ειπεν pro Ο δε ι̅σ̅ ειπεν 299 εστηκοτω̅ pro εστωτω̅ et παραλαβων τον πετρον pro παραλαβων πετρον 300 δοζαν pro δοξαν et εστιν μου ο υ̅σ̅ pro εστιν ο υ̅σ̅ μου 301ειπεν ουν αυτη pro ειπε ουν αυτη 302 επι τησ γησ pro επι γησ 303 αναλυσει pro αναλυση 305 κεκαλημενοισ pro κεκλημενοισ 306, 1, 21 omisit verba τυφ- λουσ και, item 310 omisit το̅ ante βιον 316 dedit περιλυπον pro περιλυποσ 318 εμπαιχθησεται pro ενπαιχθ., ibi- dem και κραξεν pro και εκραξεν et μαλλον εκραξεν pro μαλλ. εκραζεν 320 αντην pro αυτην 323 στρατηγοισ pro στρατηγουσ 325 ατω̅ pro αυτω̅ 326 καλυψατεν pro καλυψατε η 331 διαερμηνευεν pro διερμηνευεν et κεκλι- pro κεκληκεν 335 ξηλοσ pro ζηλοσ.Vitia ab ipso Knittelio in Corrigendis notata h. l. non indicavimus. Quo in indice res minoris momenti praeteritae sunt, ut μηποτ εεκλυθωσιν pro μηποτε εκλ., εστιν pro ε στιν, ποτηριον pro ποτηριο̅, απελθειν pro απελθει̅, η̅ pro ην, ουρανουσ pro ο̅υ̅νο̅υ̅σ, ουριω pro ου̅ν̅ω, κατ' αυτου pro κατ αυτου (278, 1, 12). Item passim dedit maiusulam litteram pro vulgari, alibi vulgarem pro maiuscula; plurimos capitum numeros praetermisit; parum adtendit interpunctionem, multo etiam minus apostrophos, spiritus, puncta diaeretica. Latina quae Knittelius Graecis verbis paginae 261 immiscuit, Q u a m v i s d u r a s i n t c a r n a l i a c o r d a m (sic), item o x u t u b i s (sic, Kn. οχασ tubis) nullo modo ad textum evangelicum pertinere, per se clarum est. Quae quum ita sint, novo post tot alia exemplo probatum est, Carolum Lachmannum a religione viri critici in libris Novi Testamenti edendis satis alienum se praebuisse, quum ad textum sacrum ex anti- quissimis testibus instarurandum, quorum in numero utrumque codicem Guelferbytanum posuit, diligentiore editionis Knittelianae examine supersederet atque sic existimaret, tam bene Knittelium edendi negotio func- tum esse ut "vix pauca dubitanda reliquerit." Vide Nov. Test. Graece et Latine (1842) pag. XXIII. Continentur autem membranis Guelferbytanis hae quattuor evangeliorum partes: Matth. index capp. I, 11-21. III, 13 - IV, 19. X, 7-19. X, 42 - XI, 11. XIII, 40-50. XIV, 15 - XV, 3. XV, 29 - 39. Marc. I, 1-11. III, 5-17. XIV, 13-24.48-61. XV, 12-37. Luc. I, 1-13. II, 9-20. VI, 21-42. VII, 32 - VIII, 2. 31-50. IX, 26-36. X, 36 - XI, 4. XII, 34-45. XIV, 14-25. XV, 13 - XVI, 22. XIII (sic!), 13-39. XX, 21 - XXI, 3. XXII, 3-16. XXIII, 20-32. XXIII, 45 - XXIV, 1. 14-37. Ioh. I, 29-41. II, 13-25. XXI, 1-11. Ceterum et haec fragmenta et quae tertio volumine edidimus, nullis adhibitis chemicis legimus. Unam tantummodo litteram, in pag. 328 exeunte, instaurare cupienti C.P.C. Schoenemann, biblio- thecae ducali tum praefectus, haud deerat.

COMMENTARIUS

| XVI|B. DE RELIQUIIS PALIMPSESTIS GUELFERBYTANIS. In hac altera commentarii parte vitiorum editionis Knittelianae, de quibus iam ante dictum est, nulla est ratio habita. Dubium quidem nusquam est rectene an male ediderit. Pag. 253, 2. 9. 12. 15. 254, 2, 9.15 etc. [·] hoc modo passim significatum est dubium esse utrum adsit punctum necne. Tamen haud raro fit locis perspicuis ut nulla habeatur interpunctio, quamvis pro verborum sensu expectes. 169, 2, 4. υγιησ sic pro υγιεισ, item 270, 2, 17 πληρησ pro πληρεισ 271, 1 et 2.
|XVII|Tres primi versus utriusque columnae rubro scripti erant proptereaque prorsus periere. 272, 1, 14 ψασασ λυσαι : sic, ut iam supra notatum est. 274, 115. προσεπιπτον : sic. 280, 2. Extremae litterae per totam colum- nam longe pleraeque ini ligaturam codicis incidunt. Data vero opera nihil non oculis adsequuti sumus. 282, 1, 23. σαβαχνανι : sic, satis enim siingulae litterae apparent. 283, 1 et 2. Locus iste convenit cum 271, 1 et 2. 284, 2, 18. βοφοσ (pro φοβοσ): sic, ut iam knittelius recte viderat. 289, 2, 19. κρινηται : sic, ut iam Knittelius ediderat. 293, 1, 7 ειπε in codice est, non ειπον, quod suspicari possis quum a Knittelio ειπεν editum sit. 298, 1, 23 απηγγιλαν : ita, ut recte iam Knitt. viderat. 301, 2, 16. ειπε : ita rursus codes, non ειπον. Male Knittelius ειπεν. 303, 2, 12. και εν prima manu scriptum. Correctum vero antiqua manu quae et ipsa uncia- libus litteris utebatur, και εαν εν. 306, 2, 17-19. Hi tres versus in litura rescripti sunt, ut iam singulo- rum versuum longitudine perspicuum fit. 308, 2, 4 revera deest και ante ενωπιον. 309, 2, 2 τι αν ει ταυτα: sic. Ibidem 2, 4-5. αδοσφοσ : ita codex, miro vitio. Recte iam Knittel. 311, 1, 5 ε ante ν extra lineam collo- catum est. Locus igitur emendationem subiit. 314, 1, 24 post δε τισ exeunte versu corrector ille antiquus η̅ addidit, quod omnio οσ subsequens poscebat, iam prima manu scriptum. 318, 1, 21 εγινωσκων : sic, neque correctum. 320, 2, 4 sub τεκνα latet σπερμα, sed iam ipse scriptor mutasse videtur. 321, 1, 18 hoc loco μωυ- σησ scriptum est, alibi μωσησ. 323, 1, 15 στρατηγουσ : sic vitiose, neque correctum. Ibidem 1, 23 ομολογησεν, ut recte iam Kn. 326, 2, 9 απξωνται : ita, nec correctum. 327, 1, 5 ο ι̅σ̅ ειπεν a correctore rescriptum est. Antea ο ι̅σ̅ deeart, quod etiam ex vestigiis litterae ε pro ο apparet. 331, 2, 4. πορροτερω : ita codex; item 2, 11κεκληκεν. 333, 2, 12 punctum post βαπτιζειν revera infimum locum occupat: id quod sane illi rationi conveniens est, ex pua tria puncti genera distinguuntur. Imum enim punctum minimam distinguendi vim habet. At quum plerumque ac tantum non ubique medio scriptor puncto utatur, vix consulto hoc loco a more suo discessit. 334, 2, 12. εμεινον : ita codex, nec aliter Knitt. ediderat.

CODEX GUELFERBYTANUS PALIMPSESTUS. EVANGELIORUM P.

Konstantin von Tischendorf nennt diese Palimpsest-Handschrift "Codex Guelferbytanus Palimpsestus. Evangeliorum P.", auch die Titoi ordnet er diesem Codexfragment zu.
|253|
|231r|

MATTH. I,11-17

||


ΑΥ[ΤΟ]Υ [ΕΩΣ]
ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΚΕ
ΣΙΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ·
[
Evangelium sec. Mattheum 1,12] ΜΕΤΑ ΔΕ THN
ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ̅
ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ·
ΪΕΧΟΝΙΑΣ ΕΓΕ̅
ΝHΣΕΝ ΤΟΝ
ΣΑΛΑΘΙΗΛ'
ΣΑΛΑΘΙΗΛ' ΔΕ
ΕΓΕΝΝΗΣΕ̅
ΤΟΝ ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ'
[Evangelium sec. Mattheum 1,13] ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ' ΔΕ
ΕΓΕΝΝΗΣΕ̅
ΤΟΝ ΑΒΙΟΥΔ'
ΑΒΙΟΥΔ' ΔΕ ΕΓΕ̅
ΝΗΣΕΝ ΤΟΝ
ΕΛΙΑΚΕΙΜ'
ΕΛΙΑΚΕΙΜ' ΔΕ
ΕΓΕΝΝΗΣΕ̅
ΤΟΝ ΑΖΩΡ'
[Evangelium sec. Mattheum 1,14] ΑΖΩΡ' ΔΕ ΕΓΕΝ
ΝΗΣΕΝ ΤΟΝ
ΣΑΔΩΚ' ||
Σ[ΑΔΩΚ'] [ΔΕ] [Ε]
ΓΕΝΝΗΣΕΝ
ΤΟΝ ΑΧΕΙΜ'
ΑΧΕΙΜ' ΔΕ ΕΓΕ̅
ΝΗΣΕΝ ΤΟ̅
ΕΛΙΟΥΔ'
[
Evangelium sec. Mattheum 1,15] ΕΛΙΟΥΔ' ΔΕ Ε̘
ΓΕΝΝΗΣΕΝ
ΤΟΝ ΕΛΕΑΖΑΡ [·]
ΕΛΕΑΖΑΡ ΔΕ
ΕΓΕΝΝΗΣΕ̅
ΤΟΝ ΜΑΤΘΑΝ [·]
ΜΑΤΘΑΝ ΔΕ
ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ
ΤΟΝ ΪΑΚΟΒ [·]
[Evangelium sec. Mattheum 1,16] ΪΑΚΟΒ' ΔΕ ΕΓΕ̅
ΝΗΣΕΝ ΤΟΝ
ΪΩΣΗΦ' ΤΟΝ
ΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑΣ
ΕΞ ΗΣ ΕΓΕΝΝ[Η]
ΘΗ Ι̅Σ̅ ΛΕΓΟ
ΜΕΝΟΣ Χ̅Σ̅ :


[Evangelium sec. Mattheum 1,17] Β̅ ΠΑΣΑΙ ΟΥΝ ΑΙ Γ[Ε]
ΝΕΑΙ ΑΠΟ ΑΒΡΑ
|254|
|231v|MATTH. I, 17-21.
[ΑΜ] [ΕΩΣ] [Δ̅Α̅Δ̅]
ΓΕΝΕΑΙ ΔΕΚΑ
ΤΕΣΣΑΡΕΣ :
ΚΑΙ ΑΠΟ Δ̅Α̅Δ̅'
ΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕ
ΤΟΙΚΣΕΙΑΣ ΒΑ
ΒΥΛΩΝ ΟΣ ΓΕ
ΝΕΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣ
ΣΑΡΕΣ : ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙ
ΚΕΣΙΑΣ ΒΑΒΥ
ΛΩΝΟΣ ΕΩΣ
[
Evangelium sec. Mattheum 1,18] ΤΟΥ Χ̅Υ̅ ΓΕΝΕΑΙ
ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ :
ΤΟΥ ΔΕ Ι̅Υ̅ Χ̅Υ̅
Η̙ ΓΝΕΣΙΣ ΟΥ
ΤΩΣ ΗΝ · ΜΝΗ
ΣΤΕΥΘΙΣΗΣ
ΓΑΡ ΤΗΣ Μ̅Ρ̅Σ̅ ΑΥ
ΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΩ
ΪΩΣΗΦ' ΠΡΙΝ Η
ΣΥΝΕΛΘΕΙΝ
ΑΥΤΟΥΣ ΕΥΡΕ
ΘΗ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ||
[Ε]Χ [ΟΥΣΑ ΕΚ] [Π]Ν̅Σ̅
ΑΓΙΟΥ :[
Evangelium sec. Mattheum 1,19] ΪΩΣΗΦ'
ΔΕ Ο ΑΝΗΡ' ΑΥΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣ ΩΝ
ΚΑΙ ΜΗ ΘΕΛΩΝ
ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΑΔΙ
ΓΜΑΤΙΣΑΙ ΕΒΟΥ
ΛΗΘΗ ΛΑΘΡΑ
ΑΠΟΛΥΣΑΙ ΑΥΤΗ̅ [·]
[Evangelium sec. Mattheum 1,20] ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΑΥΤΟΥ
ΕΝΘΥΜΗΘΕΝ
ΤΟΣ : ΪΔΟΥ ΑΓ
ΓΕΛΟΣ Κ̅Υ̅ ΚΑΤ
ΟΝΑΡ ΕΦΑΝΗ
ΑΥΤΩ ΛΕΓΩΝ [·]
ΪΩΣΗΦ' ΫΪΟΣ
Δ̅Α̅Δ̅' ΜΗ ΦΟΒΗ
ΘΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ̅
ΜΑΡΙΑΜ ΤΗΝ ΓΥ
ΝΑΙΚΑ ΣΟΥ · ΤΟ
ΓΑΡ ΕΝ ΑΥΤΗ ΓΕ̅
ΝΗΘΕΝ ΕΚ Π̅Ν̅Σ̅
ΕΣΤΙΝ ΑΓΙΟΥ ·
[Evangelium sec. Mattheum 1,21] ΤΕΞΕΤΑΙ ΔΕ Υ̅Ν̅

|255|
|228r|MATTH. III, 13- IV, 1.
[
Evangelium sec. Mattheum 3,13]
[Evangelium sec. Mattheum 3,14]
[Evangelium sec. Mattheum 3,15] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 3,16]
[Evangelium sec. Mattheum 3,17]
[Evangelium sec. Mattheum 4,1]
|256|
|228v|MATTH. IV, 1-6.
[
Evangelium sec. Mattheum 4,2]
[Evangelium sec. Mattheum 4,3]
[Evangelium sec. Mattheum 4,4] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 4,5]
[Evangelium sec. Mattheum 4,6]
|257|
|301r|[300 inversum] (sic!)MATTH. IV, 7-13. ||
[
Evangelium sec. Mattheum 4,7]
[Evangelium sec. Mattheum 4,8]
[Evangelium sec. Mattheum 4,9]
[Evangelium sec. Mattheum 4,10] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 4,11]
[Evangelium sec. Mattheum 4,12]
[Evangelium sec. Mattheum 4,13]
|258|
|301v|MATTH. IV, 13-19.
[
Evangelium sec. Mattheum 4,14]
[Evangelium sec. Mattheum 4,15]
[Evangelium sec. Mattheum 4,16]
[Evangelium sec. Mattheum 4,17] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 4,18]
[Evangelium sec. Mattheum 4,19]
|259|
|226r|MATTH. X, 7-13.
[
Evangelium sec. Mattheum 10,7b]
[Evangelium sec. Mattheum 10,8]
[Evangelium sec. Mattheum 10,9]
[Evangelium sec. Mattheum 10,10] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 10,11]
[Evangelium sec. Mattheum 10,12]
[Evangelium sec. Mattheum 10,13a]
|260|
|226v|MATTH. X, 13-19.
[
Evangelium sec. Mattheum 10,14]
[Evangelium sec. Mattheum 10,15]
[Evangelium sec. Mattheum 10,16] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 10,17]
[Evangelium sec. Mattheum 10,18]
[Evangelium sec. Mattheum 10,19]
|261|
|233r|MATTH. X, 42- XI, 5.
[
Evangelium sec. Mattheum 10,42]
[Evangelium sec. Mattheum 11,1]
[Evangelium sec. Mattheum 11,2] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 11,3]
[Evangelium sec. Mattheum 11,4]
[Evangelium sec. Mattheum 11,5]
|262|
|233v|MATTH. XI, 5-11.
[
Evangelium sec. Mattheum 11,6]
[Evangelium sec. Mattheum 11,7]
[Evangelium sec. Mattheum 11,8] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 11,9]
[Evangelium sec. Mattheum 11,10]
[Evangelium sec. Mattheum 11,11]
|263|
|158v|MATTH. XIII, 40-45.
[
Evangelium sec. Mattheum 13,40b]
[Evangelium sec. Mattheum 13,41]
[Evangelium sec. Mattheum 13,42]
[Evangelium sec. Mattheum 13,43] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 13,44]
[Evangelium sec. Mattheum 13,45]
|264|
|158r|MATTH. XIII, 45-50.
[
Evangelium sec. Mattheum 13,46]
[Evangelium sec. Mattheum 13,47]
[Evangelium sec. Mattheum 13,48] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 13,49]
[Evangelium sec. Mattheum 13,50]
|265|
|96r|MATTH. XIV, 15-21.
[
Evangelium sec. Mattheum 14,15]
[Evangelium sec. Mattheum 14,16]
[Evangelium sec. Mattheum 14,17]
[Evangelium sec. Mattheum 14,18]
[Evangelium sec. Mattheum 14,19] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 14,20]
[Evangelium sec. Mattheum 14,21]
|266|
|96v|MATTH. XIV, 21-27.
[
Evangelium sec. Mattheum 14,22]
[Evangelium sec. Mattheum 14,23]
[Evangelium sec. Mattheum 14,24] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 14,25]
[Evangelium sec. Mattheum 14,26]
[Evangelium sec. Mattheum 14,27]
|267|
|91r|MATTH. XIV, 27-33.
[
Evangelium sec. Mattheum 14,28]
[Evangelium sec. Mattheum 14,29]
[Evangelium sec. Mattheum 14,30] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 14,31]
[Evangelium sec. Mattheum 14,32]
[Evangelium sec. Mattheum 14,33]
|268|
|91v|MATTH. XIV, 34- XV, 3.
[
Evangelium sec. Mattheum 14,34]
[Evangelium sec. Mattheum 14,35]
[Evangelium sec. Mattheum 14,36] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 15,1]
[Evangelium sec. Mattheum 15,2]
[Evangelium sec. Mattheum 15,3]
|269|
|157v|MATTH. XV, 29-32.
[
Evangelium sec. Mattheum 15,29]
[Evangelium sec. Mattheum 15,30]
[Evangelium sec. Mattheum 15,31] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 15,32]
|270|
|157r|MATTH. XV, 32-39.
[
Evangelium sec. Mattheum 15,33]
[Evangelium sec. Mattheum 15,34]
[Evangelium sec. Mattheum 15,35]
[Evangelium sec. Mattheum 15,36] ||
[
Evangelium sec. Mattheum 15,37]
[Evangelium sec. Mattheum 15,38]
[Evangelium sec. Mattheum 15,39]

[ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝΚΑΤΑΜΑΡΚΟΝ]

|271|
|93r|MARC. I, 1-6.

||
[
Evangelium sec. Marcum 1,1] [Α̅ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥ
ΑΓΓΕΛΙΟΥ Ι̅Υ Χ̅Υ
ΥΙΟΥ ΤΟΥ Θ̅Υ ·]
[Evangelium sec. Marcum 1,2] ΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟ
ΦΗΤΑΙΣ · ΪΔΟΥ
ΕΓΩ ΑΠΟΣ
ΤΕΛΛΩ ΤΟΝ
ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΟΥ
ΠΡΟ ΠΡΟΣΩ
ΠΟΥ ΣΟΥ · ΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟ̅


Β̅ ΣΟΥ :[Evangelium sec. Marcum 1,3] ΦΩΝΗ
ΒΟΩΝΤΟΣ
ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ
ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ
ΤΗΝ ΟΔΟΝ Κ̅Υ
ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΙ
ΕΙΤΕ ΤΑΣ ΤΡΙ
ΒΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ·


[Evangelium sec. Marcum 1,4] Γ̅ ΕΓΕΝΕΤΟ ΪΩ
ΑΝΝΗΣ ΒΑ
ΠΤΙΖΩΝ ΕΝ ||
[ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΚΑΙ
ΚΗΡΥΣΣΩΝ
ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕ]
ΤΑΝΟΙΑΣ ΕΙΣ
ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑ[Ρ]
ΤΙΩΝ :[
Evangelium sec. Marcum 1,5] ΚΑΙ
ΕΞΕΠΟΡΕΥΕ
ΤΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ[Ν]
ΠΑΣΑ Η ΪΟΥΔΑΙ[Α]
ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ Ϊ[Ε]
ΡΟΣΟΛΘΜΙΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙ
ΖΟΝΤΟ ΔΕ ΠΑΝ
ΤΕΣ ΕΝ ΤΩ ΪΟΡ
ΔΑΝ Η ΠΟΤΑ
ΜΩ ΫΠ ΑΥΤΟΥ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟΙ ΤΑΣ
ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΥΤΩ̅ [·]
[Evangelium sec. Marcum 1,6] ΗΝ ΔΕ Ο ΪΩΑΝ
ΝΗΣ ΕΝΔΕ
ΔΥΜΕΝΟΣ ΤΡΙ
ΧΑΣ ΚΑΜΗΛΟΥ
ΚΑΙ ΖΩΝΗΝ
|272|
|93v|MARC. I, 6-11.
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΝ
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΟΣ
[Φ]ΥΝ ΑΥΤΟΥ ·
ΚΑΙ ΕΣΘΙΩΝ
ΑΚΡΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΙ ΑΓΡΙΟΝ ·


[
Evangelium sec. Marcum 1,7] [Δ̅] ΚΑΙ ΕΚΗΡΥΣΣΕ̅
ΛΕΓΩΝ · ΕΡΧΕ
ΤΑΙ Ο ΪΣΧΥΡΟ
ΤΕΡΟΣ ΜΟΥ
ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ
ΟΥ ΟΥΚ ΕΙΜΙ
ΪΚΑΝΟΣ ΚΥ
ΨΑΣ ΑΣΛΥΣΑΙ :
ΤΟΝ ΪΜΑΝΤΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΔΗ
ΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ·
[Evangelium sec. Marcum 1,8] ΕΓΩ ΜΕΝ ΕΒΑ
ΠΤΙΣΑ ΫΜΑΣ
ΕΝ ΫΔΑΤΙ · ΑΥ
ΤΟΣ ΔΕ ΒΑΠΤΙ
ΣΕΙ ΫΜΑΣΕΝ
Π̅Ν̅Ι ΑΓΙΩ ΚΑΙ


[Ε̅] ΠΥΡΙ ·[Evangelium sec. Marcum 1,9] ΚΑΙ ΕΓΕ ||
ΝΕΤΟ ΕΝ Ε
ΚΕΙΝΑΙΣ ΤΑΙΣ
Η̙ΜΕΡΑΙΣ · ΗΛΘΕ̅
Ι̅Σ ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΑΤ'
ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΣ
ΘΗ ΫΠΟ ΪΩΑΝ
ΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΪΟΡΔΑΝΗΝ ·
[
Evangelium sec. Marcum 1,10] ⁓ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ
ΑΝΑΒΑΙΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥ Υ̘ΔΑ
ΤΟΣ ΪΔΕΝ ΣΧΙ
ΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥΣ Ο̅ΥΝΟ̅ΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ Π̅Ν̅Α ΩΣ
ΕΙΠΕΡΙΣΤΕΡΑ̅
ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ
ΕΠ ΑΥΤΟΝ ·[Evangelium sec. Marcum 1,11] ΚΑΙ
ΦΩΝΗ ΕΓΕΝΕ
ΤΟ ΕΚ ΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΩΝ · ΣΥ
ΕΙ Ο Υ̅Σ ΜΟΥ Ο Α
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΝ ΣΟΙ

|273|
|94r|MARC. III, 5-9.
[
Evangelium sec. Marcum 3,6]
[Evangelium sec. Marcum 3,7] ||
[
Evangelium sec. Marcum 3,8]
[Evangelium sec. Marcum 3,9]
|274|
|94v|MARC. III, 9-17.
[
Evangelium sec. Marcum 3,10]
[Evangelium sec. Marcum 3,11]
[Evangelium sec. Marcum 3,12]
[Evangelium sec. Marcum 3,13] ||
[
Evangelium sec. Marcum 3,14]
[Evangelium sec. Marcum 3,15]
[Evangelium sec. Marcum 3,16]
[Evangelium sec. Marcum 3,17]
|275|
|181r|MARC. XIV, 13-19.
[
Evangelium sec. Marcum 14,14]
[Evangelium sec. Marcum 14,15] ||
[
Evangelium sec. Marcum 14,16]
[Evangelium sec. Marcum 14,17]
[Evangelium sec. Marcum 14,18]
[Evangelium sec. Marcum 14,19]
|276|
|181v| MARC. XIV, 19-24.
[
Evangelium sec. Marcum 14,20]
[Evangelium sec. Marcum 14,21]
[Evangelium sec. Marcum 14,22] ||
[
Evangelium sec. Marcum 14,23]
[Evangelium sec. Marcum 14,24]
|277|
|182r|MARC. XIV, 48-54.
[
Evangelium sec. Marcum 14,49]
[Evangelium sec. Marcum 14,50]
[Evangelium sec. Marcum 14,51]
[Evangelium sec. Marcum 14,52] ||
[
Evangelium sec. Marcum 14,53]
[Evangelium sec. Marcum 14,54]
|278|
|182v|MARC. XIV, 55-61.
[
Evangelium sec. Marcum 14,55]
[Evangelium sec. Marcum 14,56]
[Evangelium sec. Marcum 14,57]
[Evangelium sec. Marcum 14,58] ||
[
Evangelium sec. Marcum 14,59]
[Evangelium sec. Marcum 14,60]
[Evangelium sec. Marcum 14,61]
|279|
|278r|MARC. XV, 12-19.
[
Evangelium sec. Marcum 15,13]
[Evangelium sec. Marcum 15,14]
[Evangelium sec. Marcum 15,15] ||
[
Evangelium sec. Marcum 15,16]
[Evangelium sec. Marcum 15,17]
[Evangelium sec. Marcum 15,18]
[Evangelium sec. Marcum 15,19]
|280|
|278v|MARC. XV, 19-25.
[
Evangelium sec. Marcum 15,20]
[Evangelium sec. Marcum 15,21] ||
[
Evangelium sec. Marcum 15,22]
[Evangelium sec. Marcum 15,23]
[Evangelium sec. Marcum 15,24]
[Evangelium sec. Marcum 15,25]
|281|
|300v|[301] (sic!)MARC. XV, 25-32. ||
[
Evangelium sec. Marcum 15,26]
[Evangelium sec. Marcum 15,27]
[Evangelium sec. Marcum 15,28]
[Evangelium sec. Marcum 15,29] ||
[
Evangelium sec. Marcum 15,30]
[Evangelium sec. Marcum 15,31]
[Evangelium sec. Marcum 15,32]
|282|
|300r|MARC. XV, 32-37.
[
Evangelium sec. Marcum 15,33]
[Evangelium sec. Marcum 15,34] ||
[
Evangelium sec. Marcum 15,35]
[Evangelium sec. Marcum 15,36]
[Evangelium sec. Marcum 15,37]

[ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ]

|283|
|92r|LUC. I, 1-6.
[
Evangelium sec. Lucam 1,1] Α̅[Α] . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
ΤΑΞΑΣΘΑΙ ΔΙ
ΗΓΗΣΙΝ ΠΕ
ΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΛΗ
ΡΟΦΟΡΗΜΕ
ΝΩΝ ΕΝ ΗΜΙ̅
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
[Evangelium sec. Lucam 1,2] ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΕ
ΔΟΣΑΝ ΗΜΙΝ
ΟΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ
ΑΥΤΟΠΤΑΙ ΚΑΙ
ΫΠΗΡΕΤΑΙ : ΓΕ
ΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ·[Evangelium sec. Lucam 1,3] ΕΔΟΞΕ
ΚΑΜΟΙ ΠΑΡΗ
ΚΟΛΟΥΘΗΚΟ
ΤΙ ΑΝΩΘΕΝ
ΠΑΣΙΝ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΚΑΤΕΞΗΣ ΣΟΙ
ΓΡΑΨΑΙ ΚΡΑΤΙ
ΣΤΕ ΘΕΟΦΙΛΕ
[Evangelium sec. Lucam 1,4] ΪΝΑ ΕΠΙΓΗΩΣ ||
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
[
Evangelium sec. Lucam 1,5] ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ
ΤΑΙΣ ΗΜΕ
ΡΑΙΣ ΗΡΩΔΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΤΗΣ ΪΟΥΔΑΙΑΣ
ΪΕΡΕΥΣ ΤΙΣ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΖΑ
ΧΑΡΙΑΣ · ΕΞ Ε
ΦΗΜΕΡΙΑΣ
ΑΒΙΑ · ΚΑΙ Η ΓΥ
ΝΗ Η ΑΥΤΟΥ ΕΚ
ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕ
ΡΩΝ ΑΑΡΩΝ ·
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΥΤΗΣ ΕΛΙΣΑ
ΒΕΤ' ·[Evangelium sec. Lucam 1,6] ΗΣΑΝ ΔΕ
ΔΙΚΑΙΟΙ ΑΜΦΟ
ΤΕΡΟΙ ΕΝΩ
ΠΙΟΝ ΤΟΥ Θ̅Υ
ΠΟΡΕΥΟΜΕ
ΝΟΙ ΕΝ ΠΑΣΑΙΣ
|284|
|92v|LUC. I, 6-13.
ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩ
ΜΑΣΙΝ ΤΟΥ Κ̅Υ
ΑΜΕΜΠΤΟΙ ·
[
Evangelium sec. Lucam 1,7] ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΝ ΑΥ
ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΝ ·
ΚΑΘΟΤΙ Η̙ ΕΛΙ
ΣΑΒΕΤ͗ ΗΝ ΣΤΙ
ΡΑ · ΚΑΙ ΑΜΦΟ
ΤΕΡΟΙ ΠΡΟΒΕ
ΒΗΚΟΤΕΣ ΕΝ
ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ
ΑΥΤΩΝ ΗΣΑΝ ·
[Evangelium sec. Lucam 1,8] ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ
ΕΝ ΤΩ ΪΕΡΑ
ΤΕΥΕΙΝ ΑΥΤΟ͗
ΕΝ ΤΗ ΤΑΞΕΙ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ
ΡΙΑΣ ΑΥΤΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Θ̅Υ
[Evangelium sec. Lucam 1,9] ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΘΟΣ
ΤΗΣ ΪΕΡΑΤΙΑΣ
ΕΛΑΧΕΝ ΤΟΥ
ΘΥΜΙΑΣΑΙ · ||
ΕΙΣΕΛΘΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ
ΤΟΥ Κ̅Υ ·[
Evangelium sec. Lucam 1,10] ΚΑΙ ΠΑ̅
ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ Η̅
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΣ
ΕΥΧΟΜΕΝΟΝ
ΕΞΩ ΤΗ ΩΡΑ
ΤΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑ
ΤΟΣ :[Evangelium sec. Lucam 1,11] ΩΦΘΗ
ΔΕ ΑΥΤΩ ΑΓΓΕ
ΛΟΣ Κ̅Υ ΕΣΤΩΣ
ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ
ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣ
ΘΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ ·
[Evangelium sec. Lucam 1,12] ΚΑΙ ΕΤΑΡΑΧΘΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΪΔΩ̅
ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ
ΕΠΕΠΕΣΕΝ
ΕΠ ΑΥΤΟΝ :
[Evangelium sec. Lucam 1,13] ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΡΟΣ
ΑΥΤΟΝ Ο ΑΓ
ΓΕΛΟΣ · ΜΗ ΦΟ
ΒΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
|285|
|95r|LUC. II, 9-15.
[
Evangelium sec. Lucam 2,9]
[Evangelium sec. Lucam 2,10]
[Evangelium sec. Lucam 2,11]
[Evangelium sec. Lucam 2,12] ||
[
Evangelium sec. Lucam 2,13]
[Evangelium sec. Lucam 2,14]
[Evangelium sec. Lucam 2,15]
|286|
|95v|LUC. II, 15-20.
[
Evangelium sec. Lucam 2,16]
[Evangelium sec. Lucam 2,17]
[Evangelium sec. Lucam 2,18] ||
[
Evangelium sec. Lucam 2,19]
[Evangelium sec. Lucam 2,20]
|287|
|160v|LUC. VI, 21-26.
[
Evangelium sec. Lucam 6,21]
[Evangelium sec. Lucam 6,22]
[Evangelium sec. Lucam 6,23] ||
[
Evangelium sec. Lucam 6,24]
[Evangelium sec. Lucam 6,25]
[Evangelium sec. Lucam 6,26]
|288|
|160r|LUC. VI, 26-32.
[
Evangelium sec. Lucam 6,27]
[Evangelium sec. Lucam 6,28]
[Evangelium sec. Lucam 6,29] ||
[
Evangelium sec. Lucam 6,30]
[Evangelium sec. Lucam 6,31]
[Evangelium sec. Lucam 6,32]
|289|
|242v|LUC. VI, 33-37.
[
Evangelium sec. Lucam 6,33]
[Evangelium sec. Lucam 6,34]
[Evangelium sec. Lucam 6,35] ||
[
Evangelium sec. Lucam 6,36]
[Evangelium sec. Lucam 6,37]
|290|
|242r|LUC. VI, 37-42.
[
Evangelium sec. Lucam 6,38]
[Evangelium sec. Lucam 6,39] ||
[
Evangelium sec. Lucam 6,40]
[Evangelium sec. Lucam 6,41]
[Evangelium sec. Lucam 6,42]
|291|
|259v|LUC. VII, 32-37.
[
Evangelium sec. Lucam 7,32]
[Evangelium sec. Lucam 7,33]
[Evangelium sec. Lucam 7,34] ||
[
Evangelium sec. Lucam 7,35]
[Evangelium sec. Lucam 7,36]
[Evangelium sec. Lucam 7,37]
|292|
|259r|LUC. VII, 37-41.
[
Evangelium sec. Lucam 7,38]
[Evangelium sec. Lucam 7,39] ||
[
Evangelium sec. Lucam 7,40]
[Evangelium sec. Lucam 7,41]
|293|
|155v|LUC. VII, 41-46.
[
Evangelium sec. Lucam 7,42]
[Evangelium sec. Lucam 7,43]
[Evangelium sec. Lucam 7,44] ||
[
Evangelium sec. Lucam 7,45]
[Evangelium sec. Lucam 7,46]
|294|
|155r| LUC. VII, 47- VIII. 2.
[
Evangelium sec. Lucam 7,47]
[Evangelium sec. Lucam 7,48]
[Evangelium sec. Lucam 7,49]
[Evangelium sec. Lucam 7,50] ||
[
Evangelium sec. Lucam 8,1]
[Evangelium sec. Lucam 8,2]
|295|
|97r|LUC. VIII, 31-35.
[
Evangelium sec. Lucam 8,31]
[Evangelium sec. Lucam 8,32]
[Evangelium sec. Lucam 8,33] ||
[
Evangelium sec. Lucam 8,34]
[Evangelium sec. Lucam 8,35]
|296|
|97v|LUC. VIII, 35-40.
[
Evangelium sec. Lucam 8,36]
[Evangelium sec. Lucam 8,37]
[Evangelium sec. Lucam 8,38] ||
[
Evangelium sec. Lucam 8,39]
[Evangelium sec. Lucam 8,40]
|297|
|90r|LUC. VIII, 41-45.
[
Evangelium sec. Lucam 8,41]
[Evangelium sec. Lucam 8,42]
[Evangelium sec. Lucam 8,43] ||
[
Evangelium sec. Lucam 8,44]
[Evangelium sec. Lucam 8,45]
|298|
|90v|LUC. VIII, 45-50.
[
Evangelium sec. Lucam 8,46]
[Evangelium sec. Lucam 8,47] ||
[
Evangelium sec. Lucam 8,48]
[Evangelium sec. Lucam 8,49]
[Evangelium sec. Lucam 8,50]
|299|
|258v|LUC. IX, 26-31.
[
Evangelium sec. Lucam 9,26]
[Evangelium sec. Lucam 9,27]
[Evangelium sec. Lucam 9,28] ||
[
Evangelium sec. Lucam 9,29]
[Evangelium sec. Lucam 9,30]
[Evangelium sec. Lucam 9,31]
|300|
|258r|LUC. IX, 31-36.
[
Evangelium sec. Lucam 9,32]
[Evangelium sec. Lucam 9,33] ||
[
Evangelium sec. Lucam 9,34]
[Evangelium sec. Lucam 9,35]
[Evangelium sec. Lucam 9,36]
|301|
|243v|LUC. X, 36-41.
[
Evangelium sec. Lucam 10,37]
[Evangelium sec. Lucam 10,38]
[Evangelium sec. Lucam 10,39] ||
[
Evangelium sec. Lucam 10,40]
[Evangelium sec. Lucam 10,41]
|302|
|243r|LUC. X, 41- XI, 4.
[
Evangelium sec. Lucam 10,42]
[Evangelium sec. Lucam 11,1] ||
[
Evangelium sec. Lucam 11,2]
[Evangelium sec. Lucam 11,3]
[Evangelium sec. Lucam 11,4]
|303|
|180r|LUC. XII, 34-39.
[
Evangelium sec. Lucam 12,34]
[Evangelium sec. Lucam 12,35]
[Evangelium sec. Lucam 12,36]
[Evangelium sec. Lucam 12,37] ||
[
Evangelium sec. Lucam 12,38]
[Evangelium sec. Lucam 12,39]
|304|
|180v|LUC. XII, 39-45.
[
Evangelium sec. Lucam 12,40]
[Evangelium sec. Lucam 12,41]
[Evangelium sec. Lucam 12,42] ||
[
Evangelium sec. Lucam 12,43]
[Evangelium sec. Lucam 12,44]
[Evangelium sec. Lucam 12,45]
|305|
|183r|LUC. XIV, 14-20.
[
Evangelium sec. Lucam 14,14]
[Evangelium sec. Lucam 14,15]
[Evangelium sec. Lucam 14,16]
[Evangelium sec. Lucam 14,17] ||
[
Evangelium sec. Lucam 14,18]
[Evangelium sec. Lucam 14,19]
[Evangelium sec. Lucam 14,20]
|306|
|183v|LUC. XIV, 20-25.
[
Evangelium sec. Lucam 14,21]
[Evangelium sec. Lucam 14,22] ||
[
Evangelium sec. Lucam 14,23]
[Evangelium sec. Lucam 14,24]
[Evangelium sec. Lucam 14,25]
|307|
|227r| LUC. XV, 13-18.
[
Evangelium sec. Lucam 15,13]
[Evangelium sec. Lucam 15,14]
[Evangelium sec. Lucam 15,15] ||
[
Evangelium sec. Lucam 15,16]
[Evangelium sec. Lucam 15,17]
[Evangelium sec. Lucam 15,18]
|308|
|227v|LUC. XV, 18-23.
[
Evangelium sec. Lucam 15,19]
[Evangelium sec. Lucam 15,20] ||
[
Evangelium sec. Lucam 15,21]
[Evangelium sec. Lucam 15,22]
[Evangelium sec. Lucam 15,23]
|309|
|184r|LUC. XV, 23-29.
[
Evangelium sec. Lucam 15,24]
[Evangelium sec. Lucam 15,25]
[Evangelium sec. Lucam 15,26] ||
[
Evangelium sec. Lucam 15,27]
[Evangelium sec. Lucam 15,28]
[Evangelium sec. Lucam 15,29]
|310|
|184v|LUC. XV, 29- XVI, 2.
[
Evangelium sec. Lucam 15,30]
[Evangelium sec. Lucam 15,31]
[Evangelium sec. Lucam 15,32] ||
[
Evangelium sec. Lucam 16,1]
[Evangelium sec. Lucam 16,2]
|311|
|179r| LUC. XVI, 2-7.
[
Evangelium sec. Lucam 16,3]
[Evangelium sec. Lucam 16,4]
[Evangelium sec. Lucam 16,5] ||
[
Evangelium sec. Lucam 16,6]
[Evangelium sec. Lucam 16,7]
|312|
|179v|LUC. XVI, 7-12.
[
Evangelium sec. Lucam 16,8]
[Evangelium sec. Lucam 16,9] ||
[
Evangelium sec. Lucam 16,10]
[Evangelium sec. Lucam 16,11]
[Evangelium sec. Lucam 16,12]
|313|
|232r|LUC. XVI, 12-17.
[
Evangelium sec. Lucam 16,13]
[Evangelium sec. Lucam 16,14] ||
[
Evangelium sec. Lucam 16,15]
[Evangelium sec. Lucam 16,16]
[Evangelium sec. Lucam 16,17]
|314|
|232v|LUC. XVI, 17-22.
[
Evangelium sec. Lucam 16,18]
[Evangelium sec. Lucam 16,19]
[Evangelium sec. Lucam 16,20] ||
[
Evangelium sec. Lucam 16,21]
[Evangelium sec. Lucam 16,22]
|315|
|185r|LUC. XVIII, 13-19.
[
Evangelium sec. Lucam 18,13]
[Evangelium sec. Lucam 18,14]
[Evangelium sec. Lucam 18,15]
[Evangelium sec. Lucam 18,16] ||
[
Evangelium sec. Lucam 18,17]
[Evangelium sec. Lucam 18,18]
[Evangelium sec. Lucam 18,19]
|316|
|185v|LUC. XVIII, 19-25.
[
Evangelium sec. Lucam 18,20]
[Evangelium sec. Lucam 18,21]
[Evangelium sec. Lucam 18,22] ||
[
Evangelium sec. Lucam 18,23]
[Evangelium sec. Lucam 18,24]
[Evangelium sec. Lucam 18,25]
|317|
|178r|LUC. XVIII, 25-31.
[
Evangelium sec. Lucam 18,26]
[Evangelium sec. Lucam 18,27]
[Evangelium sec. Lucam 18,28]
[Evangelium sec. Lucam 18,29] ||
[
Evangelium sec. Lucam 18,30]
[Evangelium sec. Lucam 18,31]
|318|
|178v|LUC. XVIII, 31-39.
[
Evangelium sec. Lucam 18,32]
[Evangelium sec. Lucam 18,33]
[Evangelium sec. Lucam 18,34]
[Evangelium sec. Lucam 18,35] ||
[
Evangelium sec. Lucam 18,36]
[Evangelium sec. Lucam 18,37]
[Evangelium sec. Lucam 18,38]
[Evangelium sec. Lucam 18,39]
|319|
|244v|LUC. XX, 21-28.
[
Evangelium sec. Lucam 20,21]
[Evangelium sec. Lucam 20,22]
[Evangelium sec. Lucam 20,23]
[Evangelium sec. Lucam 20,24]
[Evangelium sec. Lucam 20,25] ||
[
Evangelium sec. Lucam 20,26]
[Evangelium sec. Lucam 20,27]
[Evangelium sec. Lucam 20,28]
|320|
|244r|LUC. XX, 28-35.
[
Evangelium sec. Lucam 20,29]
[Evangelium sec. Lucam 20,30]
[Evangelium sec. Lucam 20,31] ||
[
Evangelium sec. Lucam 20,32]
[Evangelium sec. Lucam 20,33]
[Evangelium sec. Lucam 20,34]
[Evangelium sec. Lucam 20,35]
|321|
|257v|LUC. XX, 35-42.
[
Evangelium sec. Lucam 20,36]
[Evangelium sec. Lucam 20,37] ||
[
Evangelium sec. Lucam 20,38]
[Evangelium sec. Lucam 20,39]
[Evangelium sec. Lucam 20,40]
[Evangelium sec. Lucam 20,41]
[Evangelium sec. Lucam 20,42]
|322|
|257r|LUC. XX, 43- XXI, 3.
[
Evangelium sec. Lucam 20,43]
[Evangelium sec. Lucam 20,44]
[Evangelium sec. Lucam 20,45]
[Evangelium sec. Lucam 20,46] ||
[
Evangelium sec. Lucam 20,47]
[Evangelium sec. Lucam 21,1]
[Evangelium sec. Lucam 21,2]
[Evangelium sec. Lucam 21,3]
|323|
|161v|LUC. XXII, 3-10.
[
Evangelium sec. Lucam 22,3]
[Evangelium sec. Lucam 22,4]
[Evangelium sec. Lucam 22,5]
[Evangelium sec. Lucam 22,6] ||
[
Evangelium sec. Lucam 22,7]
[Evangelium sec. Lucam 22,8]
[Evangelium sec. Lucam 22,9]
[Evangelium sec. Lucam 22,10]
|324|
|161r|LUC. XXII, 10-16.
[
Evangelium sec. Lucam 22,11]
[Evangelium sec. Lucam 22,12] ||
[
Evangelium sec. Lucam 22,13]
[Evangelium sec. Lucam 22,14]
[Evangelium sec. Lucam 22,15]
[Evangelium sec. Lucam 22,16]
|325|
|154v|LUC. XXIII, 20-26.
[
Evangelium sec. Lucam 23,20]
[Evangelium sec. Lucam 23,21]
[Evangelium sec. Lucam 23,22]
[Evangelium sec. Lucam 23,23] ||
[
Evangelium sec. Lucam 23,24]
[Evangelium sec. Lucam 23,25]
[Evangelium sec. Lucam 23,26]
|326|
|154r|LUC. XXIII,26-32. (sic!) ||
[
Evangelium sec. Lucam 23,27]
[Evangelium sec. Lucam 23,28]
[Evangelium sec. Lucam 23,29] ||
[
Evangelium sec. Lucam 23,30]
[Evangelium sec. Lucam 23,31]
[Evangelium sec. Lucam 23,32]
[Evangelium sec. Lucam 23,33]
|327|
|303r|LUC. XXIII, 45-51.
[
Evangelium sec. Lucam 23,45]
[Evangelium sec. Lucam 23,46]
[Evangelium sec. Lucam 23,47]
[Evangelium sec. Lucam 23,48] ||
[
Evangelium sec. Lucam 23,49]
[Evangelium sec. Lucam 23,50]
[Evangelium sec. Lucam 23,51]
|328|
|303v|LUC XXIII, 45-XXIV,1. (sic!) ||
[
Evangelium sec. Lucam 23,52]
[Evangelium sec. Lucam 23,53]
[Evangelium sec. Lucam 23,54] ||
[
Evangelium sec. Lucam 23,55]
[Evangelium sec. Lucam 23,56]
[Evangelium sec. Lucam 24,1]
|329|
|230r|LUC. XXIV, 14-19.
[
Evangelium sec. Lucam 24,14]
[Evangelium sec. Lucam 24,15]
[Evangelium sec. Lucam 24,16]
[Evangelium sec. Lucam 24,17] ||
[
Evangelium sec. Lucam 24,18]
[Evangelium sec. Lucam 24,19]
|330|
|230v|LUC. XXIV, 19-25.
[
Evangelium sec. Lucam 24,20]
[Evangelium sec. Lucam 24,21]
[Evangelium sec. Lucam 24,22] ||
[
Evangelium sec. Lucam 24,23]
[Evangelium sec. Lucam 24,24]
[Evangelium sec. Lucam 24,25]
|331|
|229r|LUC. XXIV, 25-31.
[
Evangelium sec. Lucam 24,26]
[Evangelium sec. Lucam 24,27]
[Evangelium sec. Lucam 24,28] ||
[
Evangelium sec. Lucam 24,29]
[Evangelium sec. Lucam 24,30]
[Evangelium sec. Lucam 24,31]
|332|
|229v|LUC. XXIV, 31-37.
[
Evangelium sec. Lucam 24,32]
[Evangelium sec. Lucam 24,33] ||
[
Evangelium sec. Lucam 24,34]
[Evangelium sec. Lucam 24,35]
[Evangelium sec. Lucam 24,36]
[Evangelium sec. Lucam 24,37]

|333|
|156r|IOH. I, 29-34.

||


[
Evangelium sec. Iohannem 1,29] ΕΡΧΟΜΕΝΟ̅
ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ
ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ · ΪΔΕ
Ο ΑΜΝΟΣ TΟΥ
Θ̅Υ Ο ΑΙΡΩΝ ΤΗ̅
ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ·


[Evangelium sec. Iohannem 1,30] Ι̅Δ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙ̅
ΠΕΡΙ ΟΥ ΕΓΩ
ΕΙΠΟΝ ΟΠΙΣΩ
ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΑΝΕΡ' ΟΣ ΕΜ
ΠΡΟΣΘΕΝ ΜΟΥ
ΓΕΝΟΝΕΝ ΟΤΙ
ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΥ
ΗΝ ·[Evangelium sec. Iohannem 1,31] ΚΑΓΩ ΟΥ
Κ ΗΔΕΙΝ ΑΥΤΟ̅
ΑΛΛ' ΪΝΑ ΦΑΝΕ
ΡΩΘΗ ΤΩ Ι̅Η̅Λ'
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΗΛ
ΘΟΝ ΕΓΩ ΕΝ
ΥΔΑΤΙ ΒΑΠΤΙ


ΖΩΝ :[Evangelium sec. Iohannem 1,32] ΚΑΙ ΕΜΑΡ
ΤΥΡΗΣΕΝ ΙΩ ||
ΑΝΝΗΣ ΛΕΓΩ̅
ΟΤΙ ΤΕΘΕΑΜΑΙ
ΤΟ Π̅Ν̅Α ΚΑΤΑ
ΒΑΙΝΟΝ ΩΣΕΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ
ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕΝ
ΕΠ ΑΥΤΟΝ ·[
Evangelium sec. Iohannem 1,33] ΚΑ
ΓΩ ΟΥΚ ΗΔΕΙΝ
ΑΥΤΟΝ · ΑΛΛ' Ο
ΠΕΜΨΑΣ ΜΕ
ΒΕΠΤΙΖΕΙΝ ·
ΕΝ ΥΔΑΤΙ ΕΚΕΙ
ΝΟΣ ΜΟΙ ΕΙΠΕ̅
ΕΦ ΟΝ ΑΝ ΪΔΗΣ
ΤΟ Π̅Ν̅Α ΚΑΤΑ
ΒΑΙΝΟΝ ΚΑΙ ΜΕ
ΝΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟ̅
ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙ̅
Ο ΒΑΠΤΙΖΩΝ
ΕΝ Π̅Ν̅Ι ΑΓΙΩ :
[Evangelium sec. Iohannem 1,34] ΚΑΓΩ Ε̙Ο̐ΡΑΚΑ :
ΚΑΙ ΜΕΜΑΡΤΥ
ΡΗΚΑ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ
|334|
|156v|IOH. I, 34-41. (sic!) ||
ΕΣΤΙΝ Ο Υ̅Σ̅ ΤΟΥ
[
Evangelium sec. Iohannem 1,35] Ις Θ̅Υ̅ : ΤΗ ΕΠΑΥ
ΡΙΟΝ ΠΑΛΙΝ Ϊ
ΣΤΗΚΕΙ Ο ΪΩ
ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩ̅
ΑΥΤΟΥ ΔΥΟ
[Evangelium sec. Iohannem 1,36] ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΞΑΣ
ΤΩ Ι̅Υ̅ ΠΕΡΙΠΑ
ΤΟΥΝΤΙ ΛΕΓΕΙ ·
ΕΙΔΕ Ο ΑΜΝΟΣ
ΤΟΥ Θ̅Υ̅ ·[Evangelium sec. Iohannem 1,37] ΚΑΙ Η
ΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΓΕΝΕΑΙ
ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΘΗ
ΤΑΙ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΑΝ ΤΩ Ι̅Υ ·
[Evangelium sec. Iohannem 1,38] ΣΤΡΑΦΕΙΣ ΔΕ
Ο Ι̅Σ ΚΑΙ ΘΕΑ
ΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥ
ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥ
ΘΟΥΝΤΑΣ ΛΕ
ΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ [Joh. 1,39] ΤΙ
ΖΗΤΕΙΤΕ · ΟΙ ΔΕ ||
ΕΙΠΟΝ ΑΥΤΩ
ΡΑΒΒΕΙ · Ο ΛΕΓΕ
ΤΕ ΕΡΜΗΝΕΥ
ΟΜΕΝΟΝ ΔΙΔΑ
ΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΜΕ
ΝΕΙΣ ·[
Evangelium sec. Iohannem 1,40] ΛΕΓΕΙ ΑΥ
ΤΟΙΣ ΕΡΧΕΣΘΑΙ
ΚΑΙ ΕΙΔΕΤΕ ·
ΗΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΙ
ΔΟΝ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ
ΚΑΙ ΠΑΡ ΑΥΤΩ
ΕΜΕΙΝΟΝ ΤΗ̅
Η̙ΜΕΡΑΝ ΕΧΕΙ
ΝΗΝ ΩΡΑ ΗΝ
ΩΣ ΔΕΚΑΤΗ ·
[Evangelium sec. Iohannem 1,41] ΗΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΙ
ΜΩΝΟΣ ΠΕ
ΤΡΟΥ · ΕΙΣ ΕΚ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΩ·
ΑΚΟΥΣΑΝΤΩ·
ΠΑΡΑ ΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΚΛΟΥΘΗ
ΣΑΝ ΤΩΝ ΑΥΤΩ ·[Evangelium sec. Iohannem 1,42]

|335|
|159r|IOH. II, 13-18.
[
Evangelium sec. Iohannem 2,13]
[Evangelium sec. Iohannem 2,14]
[Evangelium sec. Iohannem 2,15] ||
[
Evangelium sec. Iohannem 2,16]
[Evangelium sec. Iohannem 2,17]
[Evangelium sec. Iohannem 2,18]
|336|
|159v|IOH. II, 18-25.
[
Evangelium sec. Iohannem 2,19]
[Evangelium sec. Iohannem 2,20]
[Evangelium sec. Iohannem 2,21]
[Evangelium sec. Iohannem 2,22] ||
[
Evangelium sec. Iohannem 2,23]
[Evangelium sec. Iohannem 2,24]
[Evangelium sec. Iohannem 2,25]
|337|
|272v|IOH. XXI, 1-6.
[
Evangelium sec. Iohannem 21,2]
[Evangelium sec. Iohannem 21,3] ||
[
Evangelium sec. Iohannem 21,4]
[Evangelium sec. Iohannem 21,5]
[Evangelium sec. Iohannem 21,6]
|338|
|272r|IOH. XXI, 6-11.
[
Evangelium sec. Iohannem 21,7]
[Evangelium sec. Iohannem 21,8] ||
[
Evangelium sec. Iohannem 21,9]
[Evangelium sec. Iohannem 21,10]
[Evangelium sec. Iohannem 21,11]

|341|
Transkribiert und ediert von Konstantin von Tischendorf