Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel > Cod. Guelf. 64 Weiss. > Transkription > Palimpsest > Hiob > Dold

Editorischen Lesetext anzeigen

|285r|Fol 1r Q.II.
sideat· non computetur in diebus
anni nec numeretur in mensibus
[7] sit nox illa solitaria nec laude digna·
[8] maledicant ei qui maledicunt diei·
qui parati sunt suscitare leuiathan·
[9] obtenebrentur stellae caligine eius·
expectet lucem et non uideat
nec ortum surgentis aurorae·
[10] quia non clusit ostia uentris qui
portauit me nec abstulit mala ab
oculis meis· [11] quare non in uulua
mortuus sum, egressus ex utero
non statim perii· [12] quare exceptus
genib' quur lactatus uberibus
[13] nunc enim dormiens silerem et
somno meo requiescerem [14] cum
regib' et consulib' terrae· qui aedifi
cant sibi solitudines· [15] aut cum pri[n]
cipib' qui possident aurum et re
plent domos suas argento
[16] aut sicut auortiuum absconditum
non subsisterem, uel qui concep
ti non uiderunt lucem ·[17] ibi impii
cessauerunt a tumultu· et ibi requi|285v|Fol. 1v Q.II.
euerunt fessi robore ·[18] et quondam
uincti pariter sine molestia non
audierunt uocem exactoris
[19] paruus et magnus ibi sunt et ser
uus liber a domino suo
[20] quare data est misero lux et uita
his qui in amaritudine anime sunt
[21] qui expectant mortem et non ue
nit quasi effodientes thensaurum
[22] gaudentque uehementer cum in
uenerint sepulcrum .[23] uiro cuius
abscondita est uia et circumde
dit eum ds tenebris ·[24] antequam
comedam suspiro et quasi inunda[n]
tis aquae sic rugitus meus·
[25] quia timor quem timebam euenit
mihi et quod uerebar accidit
[26] nonne dissimulaui nonne silui
nonne quieui et uenit super me
indignatio ·[4,1] RESPONDENS AUTEM
eliphaz themanites dixit·
[2] si coeperimus loqui tibi forsitan
moleste accipias·sed conceptum
sermonem tenere quis possit·
|287r|Fol. 2r Q.II.
[3] ecce docuisti multos et manus las
sas roborasti [4] uacillantes confir
mauerunt sermones tui ·
et genua trementia confortasti ·
[5] nunc autem uenit super de plaga
et defecisti · tetigit te et conturba
tus es ·[6] ...* Hic desunt vocabula: Ubi est. timor tuus · fortitudo tua
patientia tua et perfectio uiarum
tuarum ·[7] recordare obsecro te
quis umquam innocens perierit ·
aut quando recti deleti sint ·
[8] quin potius · uidi eos qui operantur
iniquitatem et seminant dolo
res et metunt eos ·[9] flante do pe
risse · et spu irae eius esse consumtos
[10] rugitus leonis ex uox leaenae et
dentes catulorum leonum contri
ti sunt ·[11] tigris periit eo quod non
haberet praedam · et catuli leonis
dissipati sunt ·[12] porro ad me dic
tum est uerbum absconditum ·
et quasi furtiue suscepit auris mea
uenas susurri eius ·[13] in horrore
uisionis nocturnae quando solet
|287v|Fol. 2v Q.II.
sopor occupare homines · , [14] pauor
tenuit me et tremor et omnia os
sa mea perterrita sunt ·
[15] et cum spiritus me praesente trans
iret inhorruerunt pili carnis meae
[16] stetit quidam cuius non agnosce
bam uultum imago coram oculis
meis et uocem quasi aure lenis au
diui ·[17] numquid homo di compara
tione iustificabitur · aut facto
re suo purior erit uir ·[18] ecce qui
seruiunt ei non sunt stabiles · et
in angelis suis repaerit prauitatem ·
[19] quanto magis hi qui habitant do
mos luteas qui terrenum ha
bent fundamentum · consume[n]
tur uelut a tinea ·[20] de mane usq,
ad uesperam succidentur ·
et quia nullus intellegit · in aeter
num peribunt · , [21] qui autem re
liqui fuerint auferentur ex eis ·
morientur et non in sapientia ·
[5,1] uoca ergo si est qui tibi responde
at · et ad aliquem scorum conuertere
|326r|Fol. 3r Q.II.
[2] uere stultum interficit iracundia
et paruulum occidit inuidia
[3] ergo uidi stultum firma radice et ma
ledixi pulcritudini eius statim
[4] longe fient filii eius a salutate et con
terentur in porta et non erit qui
eruat · , [5] cuius messem famelicus
comedet et ipsum rapiet armatus
et ebibent sitientes diuitias eius ,
[6] nihil in terra sine causa fit et de
homo non orietur dolor
[7] homo ad laborem nascitur et
auis ad uolatum · , [8] quam ob rem
ego depraecabor dnm et ad dm po
nam aeloquium meum
[9] qui fecit magna et inscrutabilia
et mirabilia absq, numero .
[10] qui dat pluuiam super faciem ter
re et inrigat aquis uniuersa
[11] qui ponit humiles in sublimi et me
rentes erigit sospitate
[12] qui dissipat cogitationes maligno
rum ne possint implere manus
eorum quod coeperant ·
|326v|Fol. 3v Q.II.
[13] qui adpraehendit sapientes in astu
tia eorum et consilium prauo
rum dissipat ·[14] per diem incurrent
tenebras · et quasi in nocte sic pal
palbunt in meridie ·[15] porro saluum
faciet a gladio oris eorum et de ma
nu uiolenti pauperem ·[16] et erit
egeno spes iniquitas autem con
trahet os suum · , [17] beatus homo
qui corripitur a dno · Increpati
onem ergo dni ne reprobes ·
[18] quia ipse uulnerat et medetur ·
percutit et manus eius sanabunt ·
[19] in sex tribulationib' liberabit te
et in septima non tanget te malum ·
[20] in fame eruet te de morte et in bel
lo de manu gladii ,[21] a flagello
linguae absconderis et non ti
mebis calamitatem cum uene
rit [22] in uastitate et fame ridebis
et bestiam terre non formidabis ,
[23] sed cum lapidib' · regionum pactum
tuum · et bestiae terrae pacifi
cae erunt tibi · ,[24] et scies quod
|332r|Fol. 4r Q.II.
pacem habeat tabernaculum tuum
et uisitans speciem tuam non pec
cabis ·[25] scies quoq, quoniam mul
tiplex erit semen tuum et proge
nies tua quasi herba terrae ·
[26] ingredieris in abundantia sepul
crum sicut infertur aceruus
in tempore suo ·[27] ecce hoc ut in
uestigauimus ita est quod audi
tum mente pertracta ·
[6,1] RESPONDENS AUTEM IOB DIXIT
[2] utinam appenderentur peccata
mea quib' iram merui · et calami
tas quam patior in statera
[3] quasi harena maris haec grauior
apparet · unde et uerba mea
dolore sunt plena ·[4] quia sagittae
dni in me sunt · quarum indigna
tio ebibit spiritum meum
et terrores dni militant contra
me ·[5] numquid rugiet · onager
cum habuerit herbam
aut mugiet bos · cum ante praese
pe plenum steterit ·
|332v|Fol. 4v Q.II.
[6] aut poterit comedi insulsum quod
non est sale conditum aut potest
aliquis gustare quod gustatu,
adfert mortem ·[7] quae prius tan
gere nolebat anima mea nunc
prae angustia cibi mei sunt ·
[8] quis det ut ueniat petitio mea et
quod expecto tribuat mihi ds ·
[9] et qui coepit ipse conterat · soluat
manum suam et succidat me ·
[10] et haec mihi sit consolatio ut adfli
gens me dolore non parcat · nec
contradicam sermonib' sancti · ,
[11] quae est enim fortitudo mea et sus
tineam aut quis finis meus ut
patienter agam ·[12] nec fortitudo
lapidum fortitudo mea · nec ca
ro mea aerea est ·
[13] ecce non est auxilium mihi in me
et necessarii quoq, mei recesse
runt a me ·[14] qui tollit ab amico
suo misericordiam timorem dni
derelinquet ·[15] fratres mei prae
terierunt me sicut torrens qui
|327r|Fol. 5r Q.II.
raptim transit in conuallibus
[16] qui time(n)t pruinam inruet super
eos nix [17] tempore quo fuerint
dissipate peribunt · et ut incalu
erint soluentur de loco suo
[18] inuolutae sunt semitae gressuum
eorum · ambulabunt in uacuum
et peribunt ·[19] considerate semi
tas theman · itinera saba et ex
pectate paulisper ·
[6,20] confusi sunt quia speraui uene
runt quoq, usq, ad me et pudo
re cooperti sunt · ,[21] nunc uenis
tis et modo uidentes plagam me
am timetis ·[22] numquid dixi ad
ferte mihi et de substantia ues
tra donate mihi [23] uel liberate
me de manu hostis et de manu
robustorum eruite me ·
[25] docete me et ego tacebo et si quid
forte ignoraui instruite me ·
[26] quare detraxistis sermonibus
ueritatis cum e uobus nullua
sit qui possit arguere ·
|327v|Fol. 5v Q.II.
[26] ad increpandum tantum aeloquia
concinnatis et in uentum uer
ba profertis ·[27] super pupillum
inruitis et subuertere nitimi
ni amicum uestrum ·
[28] uerumtamen quod coepistis ex
plete praebete aurem et ui
dete an mentiar
[29] respondete obsecro absq, con
tentione · et loquentes id quod
iustum est iudicate ·
[30] et non inuenietis in lingua mea
iniquitatem · nec in faucib' meis
stultitia personabit ·
[7,1] militia est uita hominis super ter
ram · et sicut dies mercennarii
dies eius ·[2] sicut seuus deside
rat umbram et sicut mercen
narius praestolatur finem
operis sui ·[3] sic et ego habui men
ses uacuos · et noctes labori
osas enumerui mihi ·
[4] si dormiero dico quando consur
gam et rursum expectabo
|333r|Fol. 6r Q.II.
uesperam et replebor doloribus
usq, ad tenebras ·[5] induta est caro
mea putredine et sordib' pulueris ·
cutis mea aruit et contracta est ·
[6] dies mei uelocius transierunt q(u)am
a texente tela succiditur · et con
sumti sunt absq, ulla spe
[7] memento quia uentus est uita
mea et non reuertitur oculus
meus ut uideat bona ·
[8] nec aspiciet me uisus hominis
oculi tui in me et non substistam
[9] sicut consumitur nubes et per
transit · sic qui descenderit ad
inferos non ascendit ·
[10] nec reuertetur ultra in domum
suam neq, cognoscet eum am
plius locus eius ·[11] quapropter
et ego non parcam ori meo ·
loquar in tribulatione spiritus
mei · confabulabor cum amari
tudine anmiae meae ·
[12] numquid mare sum ego aut cetus
quia circumdedisti me carcere ·
|333v|Fol. 6v Q.II.
[13] si dixero consolabitur me lectulus
meus et releuabor loquens mecum
in strato meo ·[14] terrebis me per so[m]
nia et per uisiones horrore concu
ties · ,[15] quam ob rem elegit suspen
dium anima mea et mortem os
sa mea ·[16] desperaui nequaquam
ultra iam uiuam · parce mihi
nihil enim sunt dies mei ·
[17] quid est homo quia magnificas eum
aut quia ponis erga eum cor tuum
[18] uisitas eum diluculo et subito
probas illum · ,[19] usq,quo non par
cis mihi nec dimittis me ut glut
tiam salibam meam ·
[20] peccaui quid faciam tibi o custos
hominum · quare posuisti me
contrarium tibi et factus sum
mihimetipsi grauis ·
[21] quur non tolles peccctam meum
et quare non aufers iniquitatem
meam · ecce nunc in puluere
dormiam · et si mane me quaes
ieris non subsistam ·
|284r|Fol. 7r Q.II.
[8,1] RESPONDENS AUT· BALDAD SUHITES D·
[2] usq,quo loqueris talia et spiritus
multiplex sermonis oris tui ·
[8,1] numquid ds supplantat iudicium
et omnps subuertit quod iustum est
[4] etiam si filii tui peccauerunt ei et
dimisit eos · in manu iniquitatis
suae ·[5] tu tamen si diluculo con
surrexeris ad dm et omnipoten
tem fueris depraecatus ·
[6] si mundus et rectus incesseris
statim euigilabit ad te et pacatum
reddet habitaculum iustitie tuae ·
[7] in tantum ut priora tua fuerint
parua et nouissima tua multi
plicentur nimis [8] interroga enim
generationem pristinam et dili
genter inuestiga patrum memoriam ·
[9] hesterni quippe sumus et ignora
mus quoniam sicut umbra dies
nostri sunt super terram ·
[10] et ipsi docebunt te loquentur tibi
et de corde suo proferent eloquia ·
[11] numquid uiuere potest scirpus
|284v|Fol. 7v Q.II.
absq, umore aut crescet carec
tum sine aqua ·[12] cum adhuc sit
in flore nec carpatur manu an
te omnes herbas arescit ·
[13] sic uie omnium qui oblibiscuntur
dm et spes ipocrite peribit ·
[14] non ei placebit uaecordia sua
et sicut tela aranearum fiducia
eius ·[15] innitetur super domum
suam et non statuit · fulciet eam
et non consurget ·[16] umectus
uidetur antequam ueniat sol
et in orto suo germen eius egre
ditur ·[17] super aceruum petrarum
radices eius densebuntur et in
ter lapides commorabitur
[18] si absorbuerit eum de loco suo ne
gabit eum et dicet non noui te ·
[19] haec est enim laetitia uitae eius
ut rursum de terra alii germi
nentur ·[20] ds non proiciet sim
plicem nec porriget manum ma
lignis [21] donec impleatur risu os
tuum et labia tua iubilo ·
|286r|Fol. 8r Q.II.
[22] qui oderunt te induentur comfusi
one et tabernaculum impiorum
non subsistet· [9,1] et respondens Iob ait
[2] uere scio quod ita sit et quod non
iustificetur homo compositus do
[3] si uoluerit contendere cum eo
non poterit ei respondere unum
pro mille ·[4] sapiens corde est et for
tis robore · quis resistit ei et pacem
habuit [5] qui transtulit montes
et nescierunt hi quos subuertit
in furore suo· [6] qui commouet·
terram de loco suo et columnae
eius concutiuntur·
[7] qui praecipit soli et non oritur· et
stellas claudit quasi sub signaculo
[8] qui facit magna et inconpraehen
sibilia · et interiora austri
[9] qui facit arcturum et oriona
et hyadas· et interiora austri
[10] qui facit magna et inconpraehen
sibilia · et mirabilia quorum non
est numerus· [11] si uenerit ad me
non uidebo · si abierit non intellegam eum
|286v|Fol. 8v Q.II.
[12] si repente interroget quis respon
debit ei uel quis dicere potest quur
facis [13] ds cuius resistere irae ne
mo potest· et sub quo curabantur
qui portant orbem
[14] quantus ergo sum ego qui respon
deam ei et loquar uerbis meis
cum eo· [15] qui etiam si habuero
quidpiam iustum non respon
debo sed meum iudicem deprae
cabor · [16] et cum inuocantem
exaudierit me non credo quod
exaudierit uocem meam·
[17] in turbine enim conteret me et
multiplicabit uulnera mea eti
am sine causa· [18] non concedit re
quiescere spiritum meum et in
plet me amaritudinibus·
[19] si fortitudo quaeritur robustis
simus est· si aequitas iudicii· ne
mo pro me audet testimonium
dicere· [20] si iustificare me uolu
ero · os meum condemnabit me
si innocentem ostendere(!)· prauumq II

Transkription von Alban Dold