logo   WDB Kort Bericht VVaerom Sijn Cheurfurstelijcke Doorluchticheyt van Brandenburgh is bewogen ende veroorsaeckt worden, eenighe Plaetsen inde Vorstendommen Gulick ende Bergh in te nemen : Getranslateert uyt het Hoogduyts ; [Datum Cleve, den 13. Juny. 1651..../ Wolfgang Wilhelm <Pfalz-Neuburg, Herzog>. - [Online-Ausg.]. - [S.l.], 1651
Permalink: http://diglib.hab.de/drucke/gm-3621-10s/start.htm
Deutsch
Digital library Bibliographic description How to quote? Citations Download | Order CD Copyright